Rogier Havelaar

Fractievoorzitter

Als Raadslid is Rogier onze fractievoorzitter. Naast het raadslidmaatschap werkt hij als manager innovatie bij een rederij en is voorzitter van de Stichting Amateur Musical Nederland.

Zijn motto is: "Je moet altijd zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen”.

,,Je moet niet aan de zijlijn staan en naar een ander kijken, maar altijd zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen. Dat is wat het CDA uitdraagt, de partij roept
iedereen op om mee te doen. Dit vind ik mooi en het inspireert me. Wat ik als raadslid voor Amsterdammers wil bereiken, is dat de overheid weer van ons allemaal wordt. Ik wil eraan bijdragen dat alle Amsterdammers zich gezien en gehoord voelen door de overheid.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.