Wij Amsterdam: burgerschap en integratie

Een goede samenleving is niet het product van de staat of van de vrije markt op zichzelf, maar gaat over innerlijke waarden en inzet van de Amsterdammers in al hun verbanden: dat is de kracht van gezinnen, verenigingen, scholen, sportclubs, kerken en andere godshuizen, en zo veel andere organisaties.

Het CDA wil de nadruk leggen op wat wij delen als stadsgenoten; niet ‘ik’ Amsterdammer, maar ‘wij’ Amsterdammers. Niet alleen rechten opeisen, maar erkennen dat deze gepaard gaan met plichten. Dat vraagt een bescheiden maar betrokken gemeentelijk bestuur dat ruimte biedt voor maatschappelijk initiatief en burgers actief betrekt bij de besluitvorming.

Het CDA wil tegengaan dat onze stad verdeeld raakt in groepen met verschillende etnische achtergronden. Helaas voelen teveel jongeren met een migratieachtergrond zich niet geaccepteerd of gediscrimineerd. We moeten op zoek gaan naar manieren om deze patronen te doorbreken en deze jongeren beter bij de stad betrekken. Discriminatie op welke grond dan ook moet worden tegengaan en de gemeente blijft LHBTI-organisaties en activiteiten ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.