Een bloeiende economie

Amsterdam moet de meest duurzame, innovatieve en eerlijke economie van Nederland krijgen. Dit is ook een economie die werk verschaft voor alle Amsterdammers. Werk zorgt niet alleen voor inkomen, maar geeft ook zelfvertrouwen en geluk. Wij willen economie de ruimte geven, maar niet ten koste van milieu of duurzaamheid. We zijn graag ambitieus als het over duurzaamheid, luchtkwaliteit en ons milieu gaat.Economie en werkgelegenheid zijn de hefboom voor goed wonen, werken en studeren in onze stad. Wie niet mee kan doen via betaalde arbeid, loopt het risico buitengesloten te raken. Ondernemers zien wij als motor van deze economie. Veel MKB’ers ontbreekt het vaak aan een steuntje in de rug om te komen tot innovatie, om verbinding te krijgen met de kennissector in Amsterdam. De stad zal hier de verbinding maken. Deuren voor hen openen naar kennis en kapitaal. Als ondernemers gehinderd worden door regelgeving, dan zoeken wij samen met hen waar mogelijk naar oplossingen.Ook verdient Amsterdam de beste scholen zodat alle Amsterdamse kinderen en jongeren zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen. Keuzevrijheid van ouders en scholen staat daarbij voorop.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.