Een zorgzame stad: actief en gezond

Kunst en sport inspireren en verbinden. Sportverenigingen, amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie bieden kansen om talenten te ontplooien en zorgen daarnaast voor verbondenheid in de stad en goede gezondheid.

We willen een zorgzame stad waarin bewoners en de gemeente zich bekommeren om mensen die het minder hebben. Amsterdammers moeten makkelijk te weten komen welke zorg ze kunnen krijgen. De gemeente moet de informatievoorziening verbeteren.

Het CDA staat voor een samenleving waarin niemand tekort komt, eenzaam is, niemand in armoede leeft en iedereen de kans krijgt om een bijdrage te leveren. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inwoners, hun familie, het maatschappelijk middenveld, het bedrijfsleven en de gemeente. Amsterdam heeft niet voor niets barmhartigheid in haar stadswapen staan.

We moeten ervoor zorgen dat mensen met een beperking zoveel mogelijk in staat worden gesteld om deel te nemen aan de maatschappij. Ook moeten mensen met een beperking zorgvuldig worden betrokken bij de planvorming over de inrichting van de openbare ruimte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.