Mobiliteit: verkeer en parkeren

Het CDA blijft zich inzetten voor een verdiepte ligging van het spoor

Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzame vormen van mobiliteit (bijvoorbeeld fietsen) zijn de belangrijkste elementen in het verkeersbeleid voor het CDA Gooise Meren. Moeilijk bereikbare plekken voor hulpdiensten dienen vrij gehouden te worden. Met strikte handhaving dient naleving van de geldende regels te worden afgedwongen.

De wegenstructuur rond Muiden zal de komende jaren erg veranderen. Ook tijdens de aanleg vraagt het CDA aandacht voor het voorkomen van onveilige situaties, voor met name het langzaam verkeer.

De spoorlijn door Naarden en Bussum voorziet dagelijks vele duizenden forensen van vervoer, maar is tegelijkertijd een ernstige barrière voor het lokale verkeer. Het CDA blijft zich inzetten voor een verdiepte ligging van het spoor en streeft voor de kortere termijn een verantwoorde afwikkeling van het treinverkeer na.

Speerpunten

Het CDA maakt zich sterk voor een verdiepte ligging van het spoor Naarden-Bussum bij provincie-, lands- en Europees bestuur.

Het CDA wil voortzetting van het beleid van veilige fietspaden als alternatief voor het langzame en kwetsbare verkeer. Daarbij horen ook veilige wandelpaden en duidelijke oversteekplaatsen. Goede verlichting en onderhoud zijn vanzelfsprekend en daarop mag niet worden bezuinigd.

Het CDA wil goed openbaar vervoer naar scholen, winkelcentra, ouderenvoorzieningen, etc.

Het CDA is voorstander van het autoluw maken van het centrum van de vestingsteden Naarden en Muiden en het weren van landbouw- en vrachtverkeer uit de kern van Muiden.

Veilige routes voor automobilisten, fietsers en voetgangers. Dit betekent: goed onderhoud en een goed verlichte inrichting van de straten, ruimte voor de fietsers en voetgangers en snelfietspaden in de regio. Op fietspaden zoals langs de Rijksstraatweg en de Maxisweg dient adequate verlichting te worden aangelegd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.