Jeugd

Jongeren betrekken bij buurtplatforms en wijkoverleg

Jeugd

Een maatschappij zonder jeugd heeft geen toekomst, mist dynamiek en verwondering. Jongeren zorgen voor leven in de brouwerij, in welke betekenis dan ook. Ze staan onbekommerd in het leven en brengen luchtigheid aan. Het CDA wil uitdrukkelijk jongeren betrekken bij ontwikkelingen in Gooise Meren. Dat kan gedaan worden door de mening en waar mogelijk inzet van jongeren te vragen en daarmee in de besluitvorming rekening te houden. Preventie op het gebied van de jeugdzorg dient randvoorwaarde van beleid te zijn en waar het toch niet goed gaat, moet zo vroeg mogelijk worden ingegrepen.

Speerpunten

Regelmatig overleg met sociale wijkteams, buurtplatforms en woningbouwcorporaties moeten bijdragen aan het vroegtijdig signaleren en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Compensatie van kosten als gevolg van chronische ziekte of handicap voor mensen met een minimum inkomen binnen de mogelijkheden die de WMO daarvoor biedt.

Streven naar woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, mits daarvoor draagvlak wordt gevonden bij belanghebbenden en aanbieders van zorg.

Jongeren betrekken bij buurtplatforms en wijkoverleg. Nauw contact onderhouden met scholen en zorgen voor een laagdrempelige opstelling van de gemeente.

Oog hebben voor preventie door het bevorderen van een gezonde levensstijl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.