Ondernemen

Elke kern heeft hierbij zijn eigen speerpunten: winkelen in Bussum, lichte industrie en cultuur in Naarden en watersport en toerisme in Muiden.

De gemeente kan mede bijdragen aan een gezonde economische ontwikkeling. Het CDA vindt de inbreng van ondernemers zeer belangrijk. Intensief contact met de ondernemersorganisaties is van groot belang. Het CDA wil voor een goed gemeentelijk investeringsklimaat zorgen, bijvoorbeeld door het verminderen van regeldruk en het ondersteunen bij vergunningaanvragen.

Traditionele ondernemingsactiviteiten maken plaats voor nieuwe (onder meer digitale) initiatieven. Het bevorderen van cultuur en toerisme wordt ingezet om ondernemingen kansen te geven en de plaatselijke economie te versterken. Elke kern heeft hierbij zijn eigen speerpunten: winkelen in Bussum, lichte industrie en cultuur in Naarden en watersport en toerisme in Muiden.

Vanwege de zondagsrust vindt het CDA het van groot belang om bij de openingstijden van winkels rekening te houden met de leefbaarheid in woonwijken, de levensvatbaarheid van het MKB, de diversiteit van het winkelbestand in winkelcentra en de rechtsbescherming van de inwoners van Gooise Meren.

Speerpunten

Het CDA vindt dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om te kunnen ondernemen. De regeldruk zal waar mogelijk worden verminderd. Voor een gezond ondernemersklimaat zal regelmatig overleg worden gevoerd met de ondernemersorganisaties.

Het CDA is voor de ontwikkeling van een nieuwe buitenhaven in Muiden en voor het project ‘Naarden buiten de Vesting’.

Benutten en uitbreiden van overleggen tussen de gemeente en winkeliersverenigingen. Hiermee kunnen knelpunten aan het licht gebracht worden waarop de gemeente kan anticiperen.

Stimuleren van werkgelegenheid door aantrekken van ondernemingen en het faciliteren van ZZP’ers door gezamenlijke, betaalbare huisvesting mogelijk te maken.

Het ondernemersdossier actief invoeren.

De gemeentelijke organisatie is voldoende toegerust om creatief en faciliterend om te gaan met vraagstukken zoals bijvoorbeeld het tegengaan van leegstand in winkelgebieden.

Het helpen creëren van een gezonde werkomgeving; hiertoe behoort een schoon, goed ingericht en bereikbaar centrum.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.