Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzame vormen van mobiliteit (bijvoorbeeld fietsen) zijn de belangrijkste elementen in het verkeersbeleid voor het CDA Gooise Meren. Moeilijk bereikbare plekken voor hulpdiensten dienen vrij gehouden te worden. Met strikte handhaving dient naleving van de geldende regels te worden afgedwongen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.