Cultuur en toerisme

CDA kiest voor versterking regiofunctie cultuur en toerisme

De kernen van Gooise Meren kennen een rijke historie, hebben een schat aan cultureel erfgoed en vormen al eeuwenlang plaatsen waarin mensen zich thuis voelen en zich beschermd weten. Elke kern is rijk aan groen en mooie monumenten en heeft een unieke identiteit. Het beleid ten aanzien van cultuur is gericht op het behoud, het beheer en optimaal toegankelijk maken van het culturele erfgoed en het culturele activiteitenaanbod in Gooise Meren.

Onze nieuwe gemeente kent een keur aan evenementen, dit houdt de woonomgeving levendig en bindt de inwoners. De gemeente moet zich hard maken om deze cultuurevenementen in stand te houden.

Cultuur, natuur, havens en winkelgelegenheid trekken ook toerisme. Dat is goed voor de plaatselijke economie. Gooise Meren moet er alles aan doen om in dit opzicht zo aantrekkelijk mogelijk te zijn en te blijven.

Speerpunten

Behoud en goed beheer van de talrijke monumenten. Leegstaande monumentale panden in Gooise Meren krijgen bij voorkeur een cultureel-maatschappelijke functie, bijvoorbeeld Bensdorp in Bussum en ‘Gebouw grondzaken’ in Naarden-Vesting.

Versterking van de regiofunctie op het gebied van cultuur, toerisme en recreatie, samen met omliggende gemeenten. PR-campagne voor Gooise Meren gericht op mensen van buiten de regio.

Verder bouwen aan een vitaal en evenwichtig (multi)cultureel aanbod van evenementen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.