25 oktober 2023

Nieuwsbrief van de CDA-fractie.

In deze nieuwsbrief:

  • CDA zet in op een sterk verenigingsleven: motie ingediend
  • CDA dient wensen en bedenkingen in op plan Hoornseweg Middenmeer
  • CDA stelt vragen over verkeersveiligheid in Slootdorp

 

Het CDA zet in op een sterk verenigingsleven: motie haalt het niet maar CDA houdt vast

In de raadsvergadering van 19 oktober 2023 heeft het CDA een motie ingediend om voor het einde van het jaar met een voorstel te komen hoe de onderbesteding van het noodfonds maatschappelijke instellingen ingezet kan worden voor het subsidiëren van energiebesparende maatregelen door maatschappelijke instellingen. Waarom we deze motie indienden vindt u hier terug.

Hoewel het college de motie sympathiek vond raadde men de motie toch af omdat zij van mening was dat er eerst meer onderzoek nodig was. Dit werd ook gesteund door de overige fracties in de raad. Voor het CDA is er niet meer onderzoek nodig. Dit is er immers al: de Nationale verenigingsmonitor en het Mulier instituut voert verschillende onderzoeken uit. Hieruit blijkt dat het ondersteunen van verenigingen met een eigen accommodatie bittere noodzaak is.

Tijdens de behandeling van de motie ontstond er discussie over de status van het budget. Bij niet uitgeven dit jaar zou het dan wel of niet terugvloeien naar de algemene reserve? Dit heeft ertoe geleid dat het budget zeker beschikbaar blijft voor duurzaamheidsinvesteringen in accommodaties van verenigingen.

Hoewel de motie werd ontraden door het college en ondanks dat de tekst van de motie aandrong op meer mogelijkheden voor steun aan verenigingen, konden de coalitiepartijen het niet opbrengen om de motie te steunen. Een gemiste kans en teleurstellend voor de verenigingen. Wel gaf de wethouder de ruimte om het onderwerp terug te laten komen in de aankomende begrotingsvergadering. We hebben op basis hiervan de motie ingetrokken om zo het onderwerp op de agenda te houden. We laten dus niet los en zullen ons blijven inzetten voor een sterk verenigingsleven.

We sluiten hierbij aan bij de verenigingsvisie CDA wat gedragen wordt door Inge van Dijk.  Het bijbehorende YouTube filmpje vind je hier.

Voor meer info:

Patty Laan - [email protected] - 06 55544922

 

 

CDA dient wensen en bedenkingen in op plan Hoornseweg Middenmeer: houd meer rekening met belangen van inwoners van Middenmeer

Ook werd door het college een voorstel bij de raad ingediend om geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen het voornemen van het college om aan de Hoornseweg in Middenmeer 48 tijdelijke woningen te bouwen voor spoedzoekers, statushouders en anderen die hoognodig een huurwoning nodig hebben. Een merkwaardige vraag, immers gelet op de locatie en de gevoeligheid van het onderwerp waren er bij de leden van de raad diverse bedenkingen en wensen. Denk daarbij aan toezicht, voorrang bij toewijzing, geluid en stof belasting van de A7, de inrichting van het terrein. Het CDA heeft begrip voor de oplossing om de woningnood in de gemeente te verlichten, echter heeft gepleit dat rekening moet worden gehouden met de belangen van de inwoners van Middenmeer zoals een beter openbaar vervoer. Door de raad werd besloten dat de wensen en bedenkingen, die in de raad naar voren werden gebracht, door het college bij de afweging van het definitieve besluit worden meegenomen. Het CDA is benieuwd in hoeverre het college in haar definitieve besluit met de door de Raad geuite wensen en bedenkingen rekening heeft gehouden.

Voor meer info:

Jan Dijkshoorn - [email protected] – 06 10707379

 

CDA stelt vragen over verkeersveiligheid in Slootdorp

De inwoners van Slootdorp maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Veel kinderen steken dagelijks meermalen te voet de Westerterpweg (N240, tussen de rotondes) over om naar basisschool “De Meertuin” of naar voetbalvereniging CVW te gaan. Er zijn ouders die hun kinderen niet meer zelfstandig durven te laten oversteken. Het CDA heeft op 17 oktober het college gevraagd of zij bekend is met de zorgen van de inwoners van Slootdorp en of het college overleg heeft (gehad) met de Provincie over de verkeersveiligheid ter plaatse. En zo ja, wat daar is uitgekomen.

Voor meer info:

Jan Willem van der Klugt - [email protected] - 06 51541700

 

Heeft u vragen aan de fractie na aanleiding van deze nieuwsbrief, of een andere vraag die geen betrekking heeft op de nieuwsbrief, aarzel dan niet en stel u vraag aan een van de fractieleden.

Jan-Willem van de Klugt: [email protected]
Patty Laan: [email protected]
Reginald Visser: [email protected]
Jan Dijkshoorn: [email protected]
Matthé van Lierop: [email protected]

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.