30 juni 2020

Zomergroet 2020: Blik op de toekomst

Wat een bewogen half jaar hebben we met elkaar achter de rug. Iedereen merkt de gevolgen van de crisis, als fractie spreken we daarom onze hartelijke steun uit aan alle inwoners van de gemeente Dalfsen. We beseffen ons maar al te goed dat woorden alleen niet voldoende zijn, daarom zetten we ons als CDA Dalfsen actief in voor de toekomst van onze mooie gemeente!

Om de eerste klappen van de crisis op te vangen hebben we als gemeenteraad een noodfonds ingesteld om alle voorzieningen open te houden. Als CDA willen we voorkomen dat bijvoorbeeld een Kulturhus of zwembad de deuren zou moeten sluiten om financiële redenen. We hebben raadsvragen gesteld over het doorgaan van zwemlessen in de zwembaden: mede dankzij onze oproep zijn de zwemlessen inmiddels weer opgestart. Ook hebben we de gemeente verzocht actief mee te denken met horecaondernemers om grotere terrassen mogelijk te maken.

Als CDA-fractie zetten we ook nadrukkelijk in op de dag na morgen. Zo hebben we succesvol gepleit voor ruimere mogelijkheden voor energieopwekking op eigen erf: er komen meer mogelijkheden voor kleine zonnevelden en windturbines tot 25 meter mogelijk voor eigen gebruik. Voor een duurzame toekomst is grootschalige energieopwekking ook nodig, al is samenwerking met de buren daarbij cruciaal! Dat moet écht veel beter dan we onlangs bij de Hooiweg en de Hoevenweg hebben gezien.

Samenwerken om resultaten te bereiken! Dat doen we ook binnen de provincie en in Den Haag, bijvoorbeeld als het gaat om de stikstofproblematiek, de benarde financiële positie van gemeenten en de verkeersveiligheid op de N35, N340 (Hessenweg) en de N377 (Den Hulst). Voor de N377 hebben we als CDA-fractie een motie ingediend om de provincie te bewegen de verkeersveiligheid te verbeteren: deze is unaniem aangenomen. Mede door de inzet van de actiegroep N377 lijkt de provincie over de brug te komen.

Laten we deze zomer naar elkaar om blijven kijken, zoals we dat altijd al doen. Dan zetten wij alles op alles om samen uit deze crisis te komen. Doe je mee? Wij wensen jullie alvast een hele fijne zomer toe.

Foto: CDA-fractie Dalfsen. V.l.n.r.: Bert Ruitenberg, Roel Kouwen, Betsy Ramerman, Janine Schiphorst-Kijk in de Vegte en Wim Massier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.