02 juli 2022

Presentatie bestuursakkoord Olst-Wijhe

Gemeentebelangen (GB) Olst-Wijhe, CDA en VVD presenteerden op zaterdag 2 juli het bestuursakkoord ‘Focus en verbinding’. Met dit bestuursakkoord wordt de basis gelegd voor de bestuursperiode 2022-2026.
 
De titel ‘Focus en verbinding’ is niet voor niets gekozen. De aankomende periode kiezen de partijen ervoor focus aan te brengen in de taken van de gemeente. Daarbij houden de partijen vast aan de focus op wonen die al gesteld is en daarnaast wordt de focus gelegd op het ‘doen’. Door gewoon samen de handen uit de mouwen steken en samen de schop in de grond te steken. Uiteraard niet alleen letterlijk, ook figuurlijk, want naast het bouwen en wonen staat de gemeente voor een heel aantal andere belangrijke opgaven. Opgaven waarmee de partijen samen met alle partijen in de raad, het college en de ambtelijke organisatie, in verbinding met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties, aan de slag willen.
 
Formatieproces
Het formatieproces is begeleid door Bart Jaspers Faijer, wethouder in Ommen. Als formateur bediende Jaspers Faijer zich wisselend van een dienende, coachende en sturende stijl. De formatiegesprekken werden onder zijn leiding altijd bezielend, resultaatgericht en vooral erg plezierig gevoerd. De drie coalitiepartijen zijn Jaspers Faijer zeer dankbaar voor de tijd en passie die hij heeft getoond gedurende de formatie.
 
Strategische Raadsagenda
“Wij zijn trots op dit akkoord, waarvoor de basis is gelegd in de Strategische Raadsagenda”, zegt Ronnie Niemeijer, fractievoorzitter van GB. “Met alle partijen in de raad is die agenda opgesteld en geeft kaders mee aan de focus voor de komende raadsperiode en de manier waarop we met elkaar willen samenwerken”, aldus Niemeijer. Jolande Olthof, fractievoorzitter van CDA: “De Strategische Raadsagenda was voor ons een belangrijk middel om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wens om met alle fracties samen te werken. Wij kijken met plezier en vertrouwen uit naar een goede samenwerking met de hele raad in de aankomende periode.” Armando Maglio, fractievoorzitter VVD voegt toe: “We hebben ervoor gekozen zorgvuldigheid in het proces en in het akkoord, voorrang te geven boven de snelheid. Doordat we ons niet hebben laten drijven door snelheid, hebben we enerzijds een mooi akkoord opgesteld en anderzijds de kans gekregen elkaar, en elkaars overtuigingen, beter te leren kennen.”
 
Benoeming wethouders
Op dinsdag 5 juli volgt de benoeming van de wethouders. De kandidaat-wethouders zijn Marcel Blind (GB), Judith Compagner (CDA) en Hans Olthof (VVD). Marcel Blind en Hans Olthof hebben al ervaring opgedaan als wethouder in Olst-Wijhe en maken nu ook al onderdeel uit van het college. Judith Compagner, nu nog werkzaam bij Provincie Overijssel, is ook geen onbekende voor de gemeente, vanwege de rol als extern voorzitter die zij vervuld heeft. De kandidaat-wethouders zijn enthousiast om aan de slag te gaan met het bestuursakkoord en kijken uit naar de samenwerking met alle betrokkenen.       
 
Einde persbericht
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gerardy Hulsbergen, coördinator communicatie, 06 29330464. Bijgaande foto kun je rechtenvrij gebruiken. V.l.n.r. Ronnie Niemeijer, Judith Compagner, Marcel Blind, Hans Olthof, Armando Maglio en Jolande Olthof.
                 
Olst-Wijhe, 2 juli 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.