Thema’s waar we samen met u aan willen werken:

Noaberschap

 • Ontmoeting en omzien naar elkaar
 • Eigen kracht en samenredzaamheid met wederzijds respect en vertrouwen.
 • Lokale tradities, lokale verenigingen en lokale belangen
 • Leefbaarheid stimuleren in alle kernen

Jeugd

 • Kinderen geborgenheid en kansen geven.
 • Kwalitatief goed onderwijs en passend bij de levensovertuiging.
 • Behoud openbaar, christelijk en jenaplan onderwijs
 • Samen met ouders onderwijs toekomstbestendig maken
 • Sport alle kinderen en jongeren 
 • Veilige fiets- en wandelroutes van en naar school
 • Voldoende starterswoningen en speelplaatsen in elke kern

Zorg

 • Ondersteuning van de mantelzorgers en vrijwilligers
 • Jeugdzorg blijven verbeteren
 • Aandacht voor inwoners met dementie of eenzaamheid
 • Nieuwe woonvormen om samen en zelfstandig te wonen 
 • Laaggeletterdheid bestrijden ook voor vluchtelingen

Leefomgeving

 • Duurzame en gezonde woongebieden
 • Werken aan een CO2 neutrale gemeente
 • Goed onderhouden groene wijken.
 • Steun voor Olst mooier aan IJssel en Loswal Wijhe
 • Eerst herindeling luchtruim dan pas uitbreiding Lelystad!

Economie

 • Detailhandel beter ondersteunen in hun initiatieven
 • Aantrekkelijke winkelcentra en bedrijfsterreinen
 • Ondersteunen van nieuwe detailhandel en Startups
 • Ondernemers ondersteunen in hun energietransitie

Buitengebied

 • Een sterke innovatieve en duurzame agrarisch sector
 • Versterken agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 • Het onderhoud wegen moet in orde zijn voor een veilig verkeer
 • Samen met inwoners op peil houden van voorzieningen in kleine kernen
 • Bevorderen herontwikkeling vrijkomende agrarische gebouwen
 • Fietssnelweg naar Deventer en Zwolle

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.