Hans Kamphuis

Kandidaat #5

Portefeuille Hans Kamphuis (april 2018):

Fractievoorzitter 

Fysieke infra: 
Wegen
Riolen
Verkeersveiligheid
Verlichting 

Onderwijs:
Onderwijshuisvesting
Leerlingenvervoer
Voor- en vroegschoolse educatie
Ondersteuning van zorgleerlingen
Leerplichtwet 

Maatschappelijk welzijn: 
Bibliotheek
Speelvoorzieningen 

Dienstverlening en zorg: 
Bijstandverlening
Werkgelegenheid
Minimabeleid
Maatschappelijk werk
Maatschappelijke ondersteuning

Ruimtelijke ordening:
Ruimtelijke ordening
Landbouw

Bestuur en communicatie
Raad
College
Bestuur ondersteuning
Bestuurlijke samenwerking 

Fractievoorzitter Hans Kamphuis: omzien naar elkaar en iets doen voor de gemeenschap!

Sinds een jaar ben ik met pensioen. In mijn werkzame leven heb ik van alles gedaan. Na een technische opleiding werkte ik bij diverse grote bedrijven als werknemer, maar ook als ondernemer.
Mijn fijnste hobby is zeilen, het water trekt altijd en op het water ‘beleef’ en zie je hoe mooi ons land is. Water inspireert en geeft ook rust. Zodra de wind de zeilen doet bollen, dan voel ik mij een gelukkig mens.
Ik ben protestant en lid van de PKN, een geloofsgemeenschap waar je tot bezinning kunt komen en je bewust wordt hoe je in het leven moet staan. Dienstbaar zijn en omzien naar elkaar heb ik mede daar geleerd. Uiteindelijk ben ik ook de politiek ingestapt. We moeten het met elkaar doen, ook als politieke partijen en meestal lukt dat ook wel in een gemeenschap als Olst-Wijhe. Want laten we eerlijk zijn, het leven op het platteland is een weldaad.
Ons Salland is prachtig, ik ben dan ook blij dat ik wat kan doen voor onze gemeenschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.