05 februari 2022

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Olst-Wijhe is een prachtige gemeente om te wonen, te werken en vrije tijd door te brengen. Een gemeente met veel groen, veel ruimte en goede voorzieningen. Dat willen wij niet alleen voor onszelf houden, maar ook voor onze kinderen en de generaties na ons. Daar ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gaat om de toekomst van iedereen. Dat betekent ook dat wij onze inwoners serieus nemen. Zij praten mee en hun inbreng wordt meegewogen bij de besluitvorming. Betrokkenheid en wederzijds vertrouwen zijn daarvoor de basis.

CDA Olst-Wijhe wil, als lokale politieke partij, samen met de inwoners oplossingen bedenken voor de problemen en uitdagingen. Het CDA is een partij van de samenleving. De gemeente is bij uitstek de plek om zo’n samenleving vorm te geven. Dichtbij en betrokken bij de lokale gemeenschap.

Hiervoor is een nieuw sociaal contract nodig tussen gemeentebestuur en de samenleving van Olst-Wijhe. Dit kan alleen als iedereen in een vroeg stadium kan meepraten en echt wordt geluisterd. Het vraagt een omslag in denken, niet alleen van de politiek, maar ook van de burgers. De politiek moet daarin het goede voorbeeld geven. Wel vraagt het van iedereen een bewuste en betrokken bijdrage. Het CDA baseert zich voor het dagelijkse politieke handelen op zijn visie en uitgangpunten.

Het Verkiezingsprogramma 2022-2026 is via deze link te downloaden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.