Politiek Amersfoort: ‘Warmtenet is prima, maar niet op biomassa’

Het is goed dat Amersfoort werk wil maken van de aanleg van een warmtenet in Schothorst-Zuid. Maar of het ook goed is om in eerste instantie biomassa te gebruiken om dat net te verwarmen? Daar zijn de meningen in de lokale politiek sterk over verdeeld.

Dat bleek vanavond op het stadhuis, waar gesproken werd over de plannen voor een warmtenet in Schothorst-Zuid. De vergadering was een vervolg op een bijeenkomst afgelopen zaterdag, waar zo'n zeshonderd bewoners van de buurt na jaren praten voor het eerst een voorstel kregen om aan te takken op het warmtenet: voor 2000 euro wordt alles geregeld.

Een net bedrag, vinden de politici. Misschien zelfs wel wat té net. ,,Want wat betekent dit voor bewoners van andere wijken, die in de toekomst mogelijk ook de mogelijkheid krijgen zich aan te sluiten op een warmtenet?”, vroeg SP-raadslid Marijke Jongerman zich af. De 2000 euro is namelijk alleen haalbaar als Amersfoort een subsidie krijgt vanuit het rijk. Zo niet, dan moet het hele plan worden herzien. ,,Hoeveel moet het wel niet kosten, om hen óók voor een goed bedrag een optie te geven?”

Biomassa

Het grootste twistpunt zit echter op de manier waarop de stadsverwarming warm wordt gestookt. De hoop is dat over een paar jaar gebruik gemaakt kan worden van warmte, die van nature aanwezig is in de grond. Of dit ook daadwerkelijk kan, blijkt pas na proefboringen en onderzoeken. Tot dat moment wordt, als het aan de gemeente ligt, biomassa gebruikt: volgens de initiatiefnemer gecertificeerd hout uit de regio, dat wordt verstookt in twee nog te bouwen centrales.

,,Het doel van een warmtenet is dat we duurzamer worden, en minder Co2 uitstoten”, aldus CDA-raadslid Alex Engbers. ,,En daarvoor gaan we nu een brandstof aanwenden, die juist het tegenovergestelde doet, in de hoop dat we er ooit afstand van kunnen nemen. Het zou veel verstandiger zijn om nu een pas op de plaats te maken, en te wachten op wat de techniek brengt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.