Natasja Heuwer, voorzitter

Als voorzitter van het CDA geloof ik in bescheidenheid van de mens die dienstbaar is. We zijn er voor deze aarde en voor een volgende generatie. Opkomen voor de zwakkeren in onze samenleving, maar er op mogen vertrouwen dat de meesten voor zichzelf opkomen. We doen het uiteindelijk samen!

Tom Koning, secretaris

Mijn naam is Tom Koning, ik ben de secretaris van het CDA in Amersfoort. In het dagelijks leven werkzaam bij een grote autodealer op de administratieafdeling. Ik ben geboren en getogen in Lemmer in Friesland, daar heb ik me ook jaren ingezet voor het CDJA. Inmiddels getrouwd met Marandi en sinds mei 2017 de trotse vader van onze zoon Melle.

Simon Geschiere

Sinds 2012 woon ik met veel plezier in de prachtige gemeente Amersfoort. Ik ben 37 jaar oud, gelukkig getrouwd en heb een drietal prachtige zoons. Ook voor hen ben ik bestuurslid. Duurzaamheid en duurzame politieke keuzes hebben invloed niet alleen op mijn generatie, maar met name ook op de volgende.

In het dagelijks leven ben ik accountant en belastingspecialist bij een multinational. Hierin heb ik vaak te maken met de uitkomsten van politieke keuzes en het belang van een goed werkende rechtstaat, zowel op lokaal als internationaal niveau. Ook de beweging naar een duurzamere samenleving heeft een directe invloed op mijn werk. Ik hoop deze kennis en ervaring in te kunnen zetten voor het CDA en Amersfoort in de komende jaren.

Hennie Bitterling-Kentin

Ik ben al sinds 1986 betrokken bij het CDA-Amersfoort. In de loop der jaren heb ik veel bestuurlijke ervaringen opgedaan in het CDAV, was lid van het landelijk CDA-V (Vrouwenberaad), secretaris van het provinciale bestuur en voorzitter van het plaatselijke bestuur van waaruit ik ook fractievergaderingen bijwoonde. Via het Steenkampinstituutheb ik zo’n beetje alle cursussen gevolgd die er waren, waarvan ik veel profijt heb gehad.

De laatste jaren staan mijn politieke activiteiten op een laag pitje, maar was ik wel beschikbaar als het bestuur een beroep op mij deed voor onder andere de kascommissie of lid van de selectiecommissie voor nieuwe kandidaat-raadsleden. Hierdoor begon ik mij weer voor de politiek te interesseren en wilde ook wat doen.

Toen de vorige voorzitter, Armand Schins, mij vroeg of ik in het bestuur wilde komen was mijn antwoord: ja, als ik iets kan doen waar jullie wat aan hebben, wat ik ook kan.

In mijn arbeidzame leven was ik medisch secretaresse en in mijn vrije tijd was ik secretaris van diverse verenigingen. Om een lang verhaal kort te maken: ik ondersteun onze secretaris Tom Koning en voer samen met hem het secretariaat. In mijn dagelijks leven ben ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Amersfoort.

Misschien denkt u wel wat heeft het CDA hier nu aan? Ik vind het fijn om met mensen in gesprek te gaan, te horen wat voor hen belangrijk is en dat terug te koppelen naar bestuur of fractie en hierdoor meewerken aan het draagvlak van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.