Een stad waar niemand tussen wal en schip valt

Het CDA gelooft in een stad die we samen maken. Waarin iedereen meetelt en meedoet, ongeacht leeftijd of maatschappelijke positie. Waar respect de boventoon voert. Het bestrijden van eenzaamheid en armoede is in deze stad een speerpunt. De lokale overheid stimuleert er initiatieven die mensen verbinden en vanuit de wijk zelf ontstaan. Ook helpt de gemeente de inwoners om hun buurt aantrekkelijk en schoon te houden, zodat iedereen zich thuis voelt. Er is voldoende aandacht voor etnische en culturele verschillen. Buurthuizen, sportclubs, kerken en andere religieuze gemeenschappen dienen als ontmoetingsplaats. De lokale overheid faciliteert hen waar nodig in hun maatschappelijke rol.

Het CDA wil een stad waar de inwoners meebeslissen hoe zorg- en welzijnsmiddelen worden besteed. Geld dat voor de zorg is bestemd, gaat naar de cliënten en niet naar het management. Hierbij is de kwaliteit van de geboden zorg leidend en niet het budget. De gemeente geeft mantelzorgers en vrijwilligers de waardering die hen toekomt. Zij zorgt ervoor dat culturele activiteiten en sport toegankelijk blijven voor ouderen, minder validen en  mensen met een kleine beurs. Waar mogelijk werkt de lokale overheid met één loketfunctie, waardoor de voorlichting overzichtelijk en begrijpelijk is. Zo zijn er voldoende participatiemogelijkheden voor iedereen.

Een veilige en leefbare stad

Het CDA gelooft in een stad, waar veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Waar mensen op ieder uur van de dag zonder angst naar buiten kunnen gaan. Waar mensen omzien naar elkaars veiligheid. Wijkagenten staan er in dienst van de maatschappij en niet van het papierwerk. Politie en professionele hulpverleners kunnen ongehinderd hun werk doen en krijgen het respect dat ze verdienen.

Het CDA wil een stad, waar lokale overheid, wijkagenten en jongerenwerkers samen actief zoeken naar manieren om radicalisering tegen te gaan. Veiligheid speelt een belangrijke rol bij de start en de evaluatie van sociale projecten. Openbare ruimtes zijn veilig en afgestemd op gebruik door jong en oud. 

Een stad waar je graag wilt wonen

Het CDA gelooft in een stad, waarin het fijn wonen is. Een stad die werk maakt van het oplossen van het woningtekort, met extra aandacht voor de situatie van zorgbehoevenden, starters en ouderen. De lokale overheid doet dit door een brede diversiteit aan woonvormen te stimuleren, waaronder kangoeroe- en generatiewoningen. Zij biedt ruimte aan woonvormen die de cohesie in de wijk vergroten. Ouderen kunnen daardoor langer zelfstandig blijven wonen. Ook stimuleert de gemeente vormen van begeleid wonen door voldoende ruimte te bieden in bestemmingsplannen.

Het CDA wil een lokale overheid die creatief hergebruik van bestaande panden faciliteert. Een stad  waar duurzaamheid leidend is bij de bouw van nieuwe huizen. De gemeente kijkt vooruit en neemt nieuwe inzichten over bv. klimaat en milieu mee in haar woonbeleid. Bij de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpen staat het dorpse karakter centraal. 

Een sterke stad met ruimte voor ontwikkeling

Het CDA gelooft in een stad die niet stil staat. Een stad die zichzelf profileert als de ideale plaats om te wonen en te werken, als schakel tussen de Veluwe en de Randstad. Een eigentijdse stad waar ontwikkeling een continue proces is. Er is ruimte voor mensen met plannen en ideeën. De lokale overheid remt de vooruitgang niet af door regels. Hindernissen worden tijdig gesignaleerd en aangepakt. De gemeente speelt een actieve rol in de begeleiding naar betaald werk. 

Het CDA wil een lokale overheid die projecten op het gebied van energie en duurzaamheid faciliteert. Zij stemt deze plannen regionaal af met de buurgemeenten. Duurzaam (her)gebruik is de norm en bestaande natuur blijft onaangeroerd. De historische zichtlijnen en het Middeleeuwse karakter van de binnenstad blijven behouden. 

Een stad in beweging

 

Het CDA gelooft in een bereikbare stad met een goede infrastructuur. Verkeersoverlast wordt  aangepakt en de doorstroming wordt bevorderd. Kinderen kunnen veilig naar school of naar de sportvereniging. Een goed dekkend OV-netwerk, bereikbaar voor ouderen en toegankelijk voor minder validen, is onmisbaar voor een stad in ontwikkeling. Een bereikbare stad is een aantrekkelijke stad.

Het CDA wil dat de lokale overheid zorg draagt voor de veiligheid van alle deelnemers aan het verkeer, jong en oud, zakelijk en recreatief. Zij stimuleert het gebruik van de fiets. De gemeente zorgt voor snelle fietsroutes en veilige wandelpaden die goed toegankelijk zijn voor minder validen. Ook mensen met een beperking moeten zich veilig door de stad kunnen bewegen. 

Een stad waar de lokale overheid heldere prioriteiten stelt

Het CDA gelooft in een lokale overheid die ruimte geeft aan de samenleving. Een overheid met een menselijk gezicht die ondersteunt en verbindt, en inwoners laat meedenken en meebeslissen over de ontwikkeling van de stad. Die goede ideeën niet frustreert door een veelheid aan regels. Een lokale overheid die initiatieven vanuit de stad faciliteert en participatie bevordert.

Het CDA wil dat de gemeenteraad en het college goed met elkaar communiceren om de belangen van jong en oud integraal te kunnen wegen. Goede communicatie begint per slot van rekening in eigen huis. Het stadhuis dient als ontmoetingsplek voor de inwoners. Respect voor en luisteren naar de bewoners, kortom weten wat er in de wijk en in de stad speelt, is een basisvoorwaarde voor goed stadsbestuur. Daarbij let de lokale overheid goed op haar portemonnee en geeft niet meer uit dan er binnenkomt.

Download en lees het volledige verkiezingsprogramma hier:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.