Micheline Paffen

Wethouder
Zorg, diversiteit en gemeentelijke organisatie
1e loco-burgemeester
Amersfoortse vertegenwoordiger bestuur VNG Utrecht

Portefeuilles:
- WMO, wijkteams en sociale basisinfrastrucruur
- volksgezondheid
- diversiteit en toegankelijkheid
- interbestuurlijke samenwerking
- gemeentelijke organisatie 
- nieuwe stadhuis
Wijkwethouder: Hoogland, Nieuwland en Kattenbroek

E-mail: [email protected] 

Jan de van der Schueren

Fractievoorzitter
- Lid Auditcommissie
- Financiën en Belastingen
- Vastgoed
- Grondexploitaties
- Bedrijfsvoering
- Communicatie en Samenwerking met de stad
- Dienstverlening
- Bestuur en Regionale Samenwerking
- Veiligheid en Handhaving
- Projecten Westelijke Ontsluiting, Stadsring, Stationsplein
- Wijken Nieuwland, Bergkwartier, Leusderkwartier

E-mail:
JHAJM.devanderSchueren
@amersfoort.nl  

Angeliek Noortman-Nieuwendijk

Fractiesecretaris, raadslid

- Vice Fractievoorzitter
- Energietransitie
- Duurzaamheid
- Cultuur en Evenementen
- Recreatie
- Kunst en Erfgoed
- Circulaire Economie
- Wijken Hoogland, Kattenbroek, Schothorst

E-mail: [email protected] 

Hans Dieter de Smit

Raadslid

- Lid Rekenkamercommissie
- Wonen
- Ambulante en Specialistische Zorg
- Beschermd Wonen
- Werk en Inkomen
- Sociale Infrastructuur
- Integratie, Diversiteit en Toegankelijkheid
- Wijken Liendert, Rustenburg, Binnenstad

E-mail: [email protected]

Laurien Noortman

Fractie-Assistente

Email: [email protected]

Ben van Koningsveld

Wethouder
Sport en Bestuurlijke Vernieuwing

Portefeuilles
- sport en bewegen
- bestuurlijke vernieuwing en participatie
- gebiedsgericht werken

E-mail: [email protected] 

Alex Engbers

Raadslid

- Lid Presidium
- Ruimtelijke Ontwikkeling
- Omgevingswet
- Mobiliteit
- Economie
- Citymarketing
- Wijken Vathorst, Randenbroek, Vermeerkwartier, Soesterkwartier, Hoefkwartier

E-mail: [email protected] 

Arie den Ouden

Raadslid

- Onderwijs
- Jeugd en Arbeidsmarkt
- Smart city
- Sport
- Handhaving
- Stedelijk Beheer en Milieu
- Sociale en Fysieke Veiligheid
- Privacy
- Wijken Zielhorst, Hooglanderveen, Kruiskamp, Koppel

E-mail: [email protected] 

David de Bruijne

Buitengewoon Raadslid

- Ruimtelijke Ontwikkeling
- Onderwijs
- Sport

E-mail: [email protected] 

Joost Merema

Provinciale Staten Utrecht kandidaat 
Lijst 4, nr 15

* We moeten het samen doen. Het geschreeuw van sommige politici staat me tegen. Je moet ook willen luisteren en doorvragen. En dan aanpakken.
* Amersfoort staat voor een forse bouwopgave. We bouwen voor jong en oud. De stad groeit naar 180.000 inwoners in 2040. Onze goede bereikbaarheid én de kwaliteit van de bossen en polders rondom de stad moeten daarbij zeer goed blijven.
* Amersfoort en de provincie moeten verduurzamen. Daar zet ik me gepassioneerd voor in, óók voor mijn kinderen. We moeten durven en willen, al blijft draagvlak bij direct betrokkenen voorwaardelijk.

Albert Pansier

Albert kent Amersfoort en de regio goed. Hij is opgegroeid in Barneveld en woont nu in het
prachtige Amersfoort, waar hij ook werkt als manager bij een adviesbureau. Zijn dagelijkse motto is: ‘doe het met passie of doe het niet’

Wat Albert Pansier wil bereiken:
• De stem van jongeren uit Amersfoort laten klinken binnen het waterschap.
• Samen met alle inwoners van Vallei en Veluwe werken aan een groene, veilige en gezonde leefomgeving.
• Partijen bij elkaar brengen om tot een duurzame balans tussen water, natuur en landbouw te komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.