Micheline Paffen

Wethouder
Zorg, diversiteit en gemeentelijke organisatie
1e loco-burgemeester
Amersfoortse vertegenwoordiger bestuur VNG Utrecht

Portefeuilles:
- WMO, wijkteams en sociale basisinfrastrucruur
- volksgezondheid
- diversiteit en toegankelijkheid
- interbestuurlijke samenwerking
- gemeentelijke organisatie 
- nieuwe stadhuis
Wijkwethouder: Hoogland, Nieuwland en Kattenbroek

E-mail: [email protected] 

Jan de van der Schueren

Fractievoorzitter
- Lid Auditcommissie
- Financiën en Belastingen
- Vastgoed
- Grondexploitaties
- Bedrijfsvoering
- Communicatie en Samenwerking met de stad
- Dienstverlening
- Bestuur en Regionale Samenwerking
- Veiligheid en Handhaving
- Projecten Westelijke Ontsluiting, Stadsring, Stationsplein
- Wijken Nieuwland, Bergkwartier, Leusderkwartier

E-mail:
JHAJM.devanderSchueren
@amersfoort.nl  

Hans-Dieter de Smit

Raadslid

- Lid Rekenkamercommissie
- Wonen
- Ambulante en Specialistische Zorg
- Beschermd Wonen
- Werk en Inkomen
- Sociale Infrastructuur
- Integratie, Diversiteit en Toegankelijkheid
- Wijken Liendert, Rustenburg, Binnenstad

E-mail: [email protected]

David van Swol

 

Buitengewoon fractielid

- werk & inkomen
- specialistische & ambulante zorg
- jeugd & arbeidsmarkt
- financien en belastingen

E-mailadres: [email protected]

 

Laurien Noortman

Fractie-Assistente

Email: [email protected]

Ben van Koningsveld

Wethouder
Sport en Bestuurlijke Vernieuwing

Portefeuilles
- sport en bewegen
- bestuurlijke vernieuwing en participatie
- gebiedsgericht werken

E-mail: [email protected] 

Angeliek Noortman-Nieuwendijk

Fractiesecretaris, raadslid

- Vice Fractievoorzitter
- Energietransitie
- Duurzaamheid
- Cultuur en Evenementen
- Recreatie
- Kunst en Erfgoed
- Circulaire Economie
- Wijken Hoogland, Kattenbroek, Schothorst

E-mail: [email protected] 

Alex Engbers

Raadslid

- Lid Presidium
- Ruimtelijke Ontwikkeling
- Omgevingswet
- Mobiliteit
- Economie
- Citymarketing
- Wijken Vathorst, Randenbroek, Vermeerkwartier, Soesterkwartier, Hoefkwartier

E-mail: [email protected] 

Arie den Ouden

Raadslid

- Onderwijs
- Jeugd en Arbeidsmarkt
- Smart city
- Sport
- Handhaving
- Stedelijk Beheer en Milieu
- Sociale en Fysieke Veiligheid
- Privacy
- Wijken Zielhorst, Hooglanderveen, Kruiskamp, Koppel

E-mail: [email protected] 

Albert Pansier

Fractielid Waterschap Vallei & Veluwe

• De stem van jongeren uit Amersfoort laten klinken binnen het waterschap.
• Samen met alle inwoners van Vallei en Veluwe werken aan een groene, veilige en gezonde leefomgeving.
• Partijen bij elkaar brengen om tot een duurzame balans tussen water, natuur en landbouw te komen.

[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.