De raad van de gemeente Amersfoort  overwegende dat:  
1. De introductie van vergunningparkeren nodig is omdat het autobezit in Amersfoort nog altijd stijgt én we 10.000 extra woningen binnenstedelijk gaan bouwen;
2. De uitslag van het referendum heeft aangetoond - en dat is in het Amersfoort panel bevestigd - dat de onbekende prijs van een eerste vergunning een zorg is voor veel Amersfoortse burgers;
3. Differentiatie tussen een eerste en een tweede vergunning verdedigbaar is;  
4. Alle Amersfoorters met een auto baat hebben bij een zo laag mogelijke prijs voor een eerste parkeervergunning;  

besluit:  Voegt een extra beslispunt toe:  
1 F  De prijs van een eerste vergunning bedraagt bij introductie na 1 januari 2024 dertig euro per jaar.    

Alex Engbers    Hans Bol       Kirsten Mik   Dillian Hos
     CDA          ChristenUnie         D66        GroenLinks 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.