Actieplan voor snellere, slimmere en socialere aanpak van woningisolatie

Energiearmoede is voor veel Amersfoorters een dagelijkse realiteit. De ChristenUnie,
GroenLinks en CDA Amersfoort presenteren een ambitieus plan om in de volgende
collegeperiode isolatie en woningverduurzaming tot topprioriteit te maken. De partijen pleiten
voor een sociale isolatie tegoedbon, voor laagdrempelige en proactieve ondersteuning,
willen verhuurders uitdagen en buurtbewoners, buurtcoöperaties helpen om de
verduurzaming te versnellen. Iedere straat moet weten welk voordeel er te behalen is met
isoleren.

De partijen komen met zes voorstellen om het Amersfoorts isolatiebeleid te verbeteren. Een
belangrijke omslag in het denken is dat isolatie niet alleen als een technisch probleem wordt
gezien, maar als een sociale uitdaging waar bewoners actief bij geholpen en voor
uitgedaagd moeten worden. Alleen met een gezamenlijke inzet van overheid, bedrijven,
maatschappelijke organisaties én bewoners kan de stad volgens ChristenUnie, GroenLinks
en CDA Amersfoort energiearmoede verminderen, huizen comfortabeler maken,
energieverbruik verminderen en de CO2-uitstoot naar beneden brengen.

De politieke isolatie alliantie vraagt het college om snel een Amersfoortse isolatie conferentie
te organiseren waarin installateurs, mbo’s, bewoners, verhuurders, makelaars, financieel
deskundigen etc bij elkaar brengen. Het is een moment om elkaar te inspireren, maar vooral
om concrete afspraken te maken om het Amersfoorts isolatieoffensief snel in de praktijk te
brengen.

Hans Bol, lijsttrekker ChristenUnie Amersfoort
“In onze stad verspillen we te veel energie. Daarom moet het nieuwe college een speerpunt
maken van energiebesparing. Laten we komende collegeperiode zorgen dat
energiearmoede afneemt, dat regelingen toegankelijk worden en mensen echt hulp krijgen.
Zo kunnen we ons energieverbruik terugdringen, huizen verbeteren en Co2 besparen.
Ik nodig andere partijen, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om zich aan te
sluiten bij dit initiatief. Dit is hét moment om de handen ineen te slaan om Amersfoorters te
helpen aan een energiezuiniger en comfortabeler huis. Samen zorgen voor goede woningen
is samen recht doen. De stijgende energieprijzen laten ons zien dat we geen tijd mogen
verliezen, maar nu eensgezind aan de slag moeten voor onze stad en voor alle
Amersfoorters.”

Micheline Paffen, lijsttrekker CDA Amersfoort:
,,Isolatie is de snelste weg naar succes. Met een betere isolatie heeft zowel de mens als de
aarde direct voordeel. De Amersfoorter met goede isolatie betaalt minder stookkosten en
woont comfortabeler. En de aarde profiteert doordat bij goede isolatie we minder CO2
produceren.
Met dit manifest hopen we alle Amersfoorters en alle Amersfoortse bedrijven te inspireren
om van isolatie serieus werk te maken. In het belang van onze aarde én onze portemonnee.

Astrid Janssen, lijsttrekker GroenLinks Amersfoort
‘De beste energie, is de energie die je niet gebruikt. Daarom is isoleren belangrijk. Maar het
is voor veel mensen duur en ingewikkeld om te regelen. Met dit isolatiemanifest helpen we in
de strijd tegen klimaatverandering en energiearmoede. Daarnaast helpen we mensen om
over te stappen naar aardgasvrije verwarming. Dan ben je pas echt van de gasrekening af!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.