Hans Dieter de Smit diende samen met andere partijen De motie “Woonvisie klaar voor de toekomst!” over het ontwikkelen van een integrale woonvisie om doorstroming binnen de woningvoorraad te bevorderen in 2019 is door de gemeenteraad van Amersfoort aangenomen. 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.