Aan de voorzitter van de raad
Steller: Micheline Paffen en Angeliek Noortman (fractie: CDA)


Onderwerp: Een dekkend AED’s netwerk in Amersfoort.

De Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort beheert het netwerk van burgerhulpverleners en AED's
in de gemeente Amersfoort. De stichting werkt op basis van een overeenkomst met de gemeente
Amersfoort en - indirect - met de ambulancedienst Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
(RAVU) en tevens zijn ze partner van HartslagNu (het oproepsysteem) en reanimatiepartner van de
Hartstichting (voor onze reanimatie-opleidingen). De stichting heeft ongeveer 2300
burgerhulpverleners en 200 AED’s waarvan ongeveer 60% al 24/7 bereikbaar is.
Het doel van de stichting is dat er overal in Amersfoort binnen 6 minuten na een melding via 112 de
reanimatie wordt opgestart door de burgerhulpverleners en dat er een AED wordt gebracht om het
slachtoffer op aan te sluiten.

De CDA fractie heeft in diverse moties in juli 2019, november 2019 over Toekomstplan hartveilig
Amersfoort en tijdens de behandeling in de Ronde aandacht gevraagd voor een dekkend AED netwerk
in Amersfoort en het College gevraagd om in overleg met de stichting een voorstel uit te werken voor
het realiseren en behouden van een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s om zo
Amersfoort hartveilig te maken en te houden.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Er zijn nog steeds AED’s in gebouwen aanwezig die niet 24/7 bereikbaar zijn voor de
burgerhulpverleners. Kunt u aangeven of er met deze bedrijven en instellingen gesprekken worden
gevoerd om de AED’s aan de buitenzijde van het gebouw te plaatsen? En zo ja, wat is de planning
en laatste stand van zaken van deze gesprekken?
2. Zijn er gebieden in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen die nog niet voldoen aan het
dekkend netwerk van 6 minuten na een melding via 112? Over hoeveel gebieden gaat het?
3. Hoeveel AED’s komt de gemeente Amersfoort te kort om aan het dekkend netwerk van 6 minuten
te voldoen?
4. Kan de gemeente aangeven wat er financieel nog nodig is om een dekkend netwerk te realiseren
om zo Amersfoort hartveilig te maken en te houden.

Micheline Paffen en Angeliek Noortman (fractie: CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.