Beste vrienden van CDA Amersfoort,

De laatste dagen van december zijn traditiegetrouw dagen om terug te kijken naar het
afgelopen jaar. Tot rust te komen, je zo nodig te bezinnen en nieuwe plannen maken. Als het
even kan brengen we de dagen door samen met de mensen die ons dierbaar zijn.
Ouders, kinderen, kleinkinderen, vrienden en (on)bekenden geven elkaar de warmte en
genegenheid die we in ons dagelijks leven soms missen. Laten we daarbij ook denken aan de
mensen die om wat voor reden dan ook de Kerstdagen anders (moeten) doorbrengen.
De CDA Amersfoort wethouders en fractie wensen u allen een gezegend Kerstfeest en een
voorspoedig 2023!

Micheline, Ben, Jan, Angeliek, Alex, Arie, Hans-Dieter, David en Laurien

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.