SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 

Datum: 09-12-2019
Aan de voorzitter van de raad Steller: Angeliek Noortman-Nieuwendijk(CDA)               
Onderwerp: kwaliteit water- en gasleidingen  

Aanleiding : In de afgelopen twee weken is het zeven keer voorgekomen dat er waterleidingen zijn gesprongen; in de omgeving van de Kerklaan (vijf keer) te Hoogland, op de Leusderweg en ook op het Tristanpad. Ook is er een breuk geweest in de gasleiding rondom de Eikenlaan te Hoogland.

Het CDA maakt zich hier zorgen over en wil daarom schriftelijke vragen stellen. Het College wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

Vraag 1:  Het is in de afgelopen twee weken zeven keer voorgekomen dat er een waterleiding is gesprongen in Amersfoort. Heeft het waterleidingbedrijf Vitens kenbaar gemaakt wat hiervan de oorzaken zijn geweest? Daarnaast is er in de afgelopen week een gasleidingbreuk geweest. Is de aanleiding van deze breuk door (gas)netbeheerder Stedin bekend gemaakt? Is er met Stedin en Vitens overleg gevoerd over deze problematiek?

Vraag 2:  Een gemiddelde waterleiding gaat tussen de 50 en 100 jaar mee. Een gemiddelde gasleiding gaat tussen de 30 en 40 jaar mee. Is er recentelijk in kaart gebracht wat de kwaliteit van de leidingen is? Is het College op de hoogte welke leidingen op korte termijn aan vervanging toe zijn?

Vraag 3:De gemeente mag geen werkzaamheden verrichten aan nutsleidingen. De gemeentelijke rol beperkt zich tot de instandhouding, kwaliteit en bruikbaarheid van de openbare ruimte. Wordt het College op de hoogte gehouden door de nutsbedrijven over onderhoud en vervanging van de leidingen?

Angeliek Noortman-Nieuwendijk
Fractie CDA Amersfoort 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.