Het Ad publiceerde dit artikel over de Westelijke Ontsluiting waarin verschillende oppositiepartij woordvoerders hun mening geven over de stand van zaken:

Oppositie maakt gehakt van begroting voor westelijke rondweg

Oppositiepartijen in de Amersfoortse politiek maken gehakt van de melding van het gemeentebestuur dat de westelijke rondweg binnen het budget aan te leggen is. Gevreesd wordt voor hoogoplopende kosten, onacceptabele risico’s en een ‘fuikbeslissing’.

Artwin Kreekel 04-12-18, 06:33 Laatste update: 09:00 

 

De algemene teneur onder criticasters na een weekend lezen: hier is iemand héél hard bezig geweest om net zolang te schaven tot de teller bleef steken op het maximumbudget van 67,1 miljoen euro. Vrijdagmiddag meldde wethouder Hans Buijtelaar (VVD, Verkeer) dat de aanleg van de veelbesproken westelijke rondweg door verschillende besparingen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde bedrag past. Zonder besparingen had het project 78 miljoen euro gekost.

,,Het doel lijkt de middelen te heiligen”, stelt Amersfoort2014-raadslid Menno Fousert, al jaren één van de grootste critici van de weg. ,,Maar ik vraag me oprecht af of de besparingen die zijn doorgevoerd, uiteindelijk niet problemen gaan veroorzaken.”

De doorreke­ning deugt van geen kant en voordelen bestaan slechts op papier.

Marijke Jongerman, SP

Als voorbeeld noemt hij de aanpassingen aan de brug, die fietsers en voetgangers ter hoogte van de Vlasakkers over het spoor moet leiden. ,,Daar worden enorme concessies gedaan in het gebruikscomfort.” Dit komt volgens Fousert onder meer, doordat de scheiding tussen voetgangers en fietsers niet meer met een verhoging of drempel wordt aangegeven. ,,Dat gaat voor problemen zorgen, mogelijk ook financieel.”

Dat vindt ook Marijke Jongerman, voorzitter van de eveneens zeer kritische SP-fractie. ,,De doorrekening deugt echt van geen kant. Een deel van de besparingen bestaat slechts op papier, bijvoorbeeld doordat ProRail zijn prijsinschatting heeft verlaagd.”

De raadsleden treden met hun kritiek veelal niet in detail, omdat ze niet vrijuit kunnen spreken: sinds vrijdag liggen in het stadhuis diverse stukken ter inzage die voor het publiek geheim moeten blijven. Dit vanwege ‘marktgevoelige financiële berichtgeving’, ofwel de vrees dat concurrenten met informatie aan de haal gaan. Daarnaast moet veelal nog met fractiegenoten worden overlegd en wordt ‘voor de beurt spreken’ door hen niet gewaardeerd.

Veiligheid

,,Het lijkt erop dat het kan, binnen 67 miljoen en daarmee is één van onze grote kritiekpunten weggenomen”, aldus Jan de van der Schueren, raadslid voor oppositieleider CDA. ,,Ik heb ook niet ontdekt dat het nieuwe plan extra ten koste gaat van groen, een ander groot punt. Maar of dat ook geldt voor de veiligheid van weggebruikers, daar moeten we de komende dagen écht nog eens goed naar kijken.”

De van der Schueren en zijn collega’s hebben daarvoor tot 11 december. Dan staat een vergadering op de agenda die in verband met de geheimhouding achter gesloten deuren plaatsvindt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.