Om de druk op de woningmarkt te verminderen en de sociale dynamiek te verbeteren zou het goed
zijn om woningen van senioren te kunnen splitsen, zo komt er ruimte voor jongeren die hulptaken
verrichten. Dit concept Duo wonen, bedacht door Amanda Schiltmans van burgerinitiatief Stichting
Statiegeld op Jeugd.
Son en Breugel is een gemeente die met een pilot is gestart. Duo wonen maakt
het voor jonge huurders mogelijk om te sparen voor hun hypotheek. De stichting kan dat bedrag
reserveren omdat de jongeren hulptaken doen. Jongeren kunnen de woonunit huren of kopen maar
voorkeur gaat naar huur.
Bij verkoop beschikt de senior in één keer over een geldbedrag, maar dan
is er nog niet de wederkerigheid met de jongeren die iets terugdoet. Bij de nieuwe woonunits zal
het meestal gaan om een woonoppervlak van 50 m2 geschikt voor één persoon. Die vertrekt na
enkele jaren om te gaan samenwonen of een andere stap te maken in de woon carrière.

Credits: Site: stichting Statiegeld op jeugd: st-soj.nl, VNG magazine van 4 december 2020, nr. 19:
vng.nl/artikelen/jong-en-oud-in-een-huis
Foto: DHVC Vastgoed

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Is het college bekend met dit project?
2. Is het college van mening dat dit concept Duo Wonen de moeite waard kan zijn om ook in
Amersfoort te realiseren?
3. Zo ja, waar en op welke termijn?
4. Zo nee, wat is hiervan de reden?

Steller: Noëlle Sanders (lijst Sanders), Rutger Dijksterhuis (Christen Unie) en Hans-Dieter de Smit (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.