Raadsvoorstel: Vaststellen kaderstellende notitie en reactienota locatie AH Leusderweg (1763113)

De raad van de gemeente Amersfoort constaterende dat:
A. De Van Bemmelstraat één van de nauwste straten van Amersfoort is.
B. Veel klanten van de AH deze straat nu nog gebruiken om met hun auto de AH-parkeerplaats te bereiken.
C. Deze auto’s van winkelpubliek tot overlast en gevaarlijke situaties voor spelende kinderen in de Van Bemmelstraat leiden.
D. De nieuwbouw aan de Leusderweg voor extra autoverkeer gaat zorgen.
E. Er voor bezoekers van de AH-nieuwbouw via de Van Campenstraat/Leusderweg een uitstekend alternatief is.

verzoekt het college:

1. Het doorgaande verkeer in de Van Bemmelstraat te weren zodra AH zijn nieuwbouw heeft be-
trokken.

Alex Engbers
CDA

Foto Credit: Leusderweg-Amersfoort.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.