MOTIE Duurzame bushokjes Amersfoort,

12 november 2019 De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. Amersfoort de ambitie heeft om in 2030 CO2 neutraal te willen zijn.
b. In de kadernota 2020-2023 is de afspraak gemaakt om klimaatbestendig te ontwerpen waarbij vergroening noodzakelijk is om de stad leefbaar te houden.
c. De exploitatie van buitenreclame, waaronder bushokjes vallen, afloopt.
d. Er nieuwe bushokjes aanbesteed dienen te worden.
e. De bushokjes in Amersfoort bestaan uit glas en metaal.
f. De stad Utrecht 316 bushokjes heeft met groene daken en bamboe bankjes.
g. Groene daken bijdragen aan waterberging, biodiversiteit, verkoeling in stedelijk gebied en het afvangen van fijnstof.
h. Ook kleine daken geschikt zijn voor groene daken.
i. Zonnepanelen en ledverlichting gebruikt kunnen worden in combinatie met groene daken.
j. Het gebruik van duurzame materialen bijdraagt aan onze ambitie om een circulaire stad te worden.

draagt het college op:
1. De mogelijkheid te onderzoeken om bushokjes aan te schaffen die bestaan uit duurzame materialen met groene daken, ledverlichting en zonnepanelen.
2. De beste mogelijkheden voor duurzame bushokjes mee te nemen in de aanbesteding.
3. De resultaten van het onderzoek voor de behandeling van de kadernota 2021 aan de gemeenteraad te rapporteren.

Angeliek Noortman-Nieuwendijk (CDA) Tanika Scherbinski (GL)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.