Raadsvoorstel: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van 197 appartementen en 400 m2 maatschappelijke en/of zakelijke dienstverlening in Blok 5, Eemplein (1828216)  

 De raad van de gemeente Amersfoort  overwegende dat:  
a. Amersfoort werkt met een hoogbouwvisie;
b. Amersfoort op vastgestelde plekken hoogteaccenten krijgt tot boven de zestig meter;
c. deze nieuwe reuzen door hun hoogte vanaf grote afstand te zien zijn; d. de raad bij de behandeling van Sam & Sophie alsook bij de behandeling van Blok 5 moeite heeft in te schatten wat het effect van deze nieuwbouw is op de directe omgeving;
e. een visualisatie vanaf de grond in de richting van de hoogbouw pas echt een goed beeld geeft van het effect van het nieuwe gebouw op de bestaande stad;
f. Amersfoort in dit soort gevallen werkt met een HER (een hoogbouweffectrapportage);  

verzoekt het college:  
1. om vanaf 1 januari 2024 bij een hoogbouweffectrapportage voortaan ook standaard te vragen om een visuele impressie vanuit vier windrichtingen, vanaf straatniveau;  
2. dit op te leggen bij nieuwbouw boven de veertig meter.  

Alex Engbers CDA 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.