MOTIE Toekomstplan hartveilig Amersfoort Amersfoort, 16 juli 2019

Raadsvoorstel: Kadernota 2020-2023 De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. In de afgelopen jaren de stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort de basis heeft gelegd om te komen tot een hartveilig Amersfoort waarbij de stad uit aaneengesloten 6-minuten zones moet gaan bestaan.
b. De gemeente een overeenkomst heeft met de RAVU en de Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort om een dekkend netwerk van reanimatie burgerhulpverleners en AED’s te realiseren.
c. De stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort (RNA)het netwerk in relatief korte tijd heeft doen groeien naar ongeveer 2300 BHV’ers en 200 AED’s waarvan ongeveer 60% al 24/7 bereikbaar is.
d. De stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort in haar toekomstplan heeft aangegeven tegen welke problemen zij door die groei aanlopen en welke zaken zij in de toekomst nog willen realiseren en welke financiële ondersteuning daarvoor nodig is.
e. Steeds meer gemeenten een reanimatie netwerk financieel ondersteunen omdat zij het zien als onderdeel van het gemeentelijk gezondheids- en veiligheidsbeleid en het ook een positief effect heeft op sociale cohesie in een buurt.

Constaterende dat in Amersfoort:
a. Er nog steeds AED’s in gebouwen aanwezig zijn waardoor deze niet 24/7 beschikbaar zijn voor de burgerhulpverleners.
b. Er plekken in woonwijken zijn die geen 6-minutenzone zijn waardoor mogelijk mensen onnodig komen te overlijden.
c. De stichting RNA via buurt acties niet alleen het plaatsen van een buurt-AED realiseert maar daarmee ook burgerhulpverleners in die buurt werft waardoor die acties zowel vanuit gezondheidsbeleid, veiligheid en buurtwelzijn een positief effect hebben.
d. Voor het in stand houden van het netwerk er meer instructeurs opgeleid moeten worden, er continue (nieuwe) BHV’ers getraind moeten worden en AED’s onderhouden moeten worden.
e. Het belangrijk is om een dekkend netwerk van 6-minutenzones in Amersfoort te realiseren en te behouden en dat zoveel mogelijk nu al aanwezige AED’s 24 uur per dag beschikbaar komen voor gebruik bij reanimaties en dat de gebieden die nu nog geen 6-minutenzone zijn in de toekomst een buurt-AED moeten krijgen.

Verzoekt het college:
1. Eenmalig een subsidie van 50.000 euro in 2019 beschikbaar te stellen aan de stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort voor het realiseren en behouden van een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en AED’s.
2. Voor de subsidie € 50.000 te dekken uit de lopende begroting 2019 en de gevonden dekking te melden bij de raad.

Micheline Paffen CDA Ben Stoelinga Amersfoort2014 Harun Keskin PvdA Dirk-Joost van Hamersveld D66 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.