Alex Engbers diende de motie namens het CDA in welke door de raad van Amersfoort is aangenomen!

 

Programma: 1.1 Stedelijk beheer 2018-097M
Motie Laat de stad schitteren als nooit tevoren
Amersfoort, 6 november 2018

 

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

a. Amersfoort de forse ambitie heeft uitgesproken om in 2030 CO2-neutraal te willen zijn. Daarvoor

zullen de stad en haar inwoners nog grote stappen moeten zetten op het gebied van verwarming,

mobiliteit en elektriciteit.

b. Zonnepanelen de stad aan het veroveren zijn. Het verlangen om het milieu een handje te helpen en

de wetenschap dat deze bijdrage aan een betere wereld ook nog lucratief kan zijn, heeft al

duizenden Amersfoorters over de streep getrokken. Maar het kan en moet beter.

c. De gemeente Amersfoort het goede voorbeeld moet geven door de daken van overheidsgebouwen

maximaal vol met zonnepanelen te zetten.

verzoekt het college:

Een voorstel naar het vol zetten van de daken van de gemeentelijke gebouwen met zonnepanelen uit te

werken en dit voorstel inclusief bijbehorende kostenraming aan de gemeenteraad voor te leggen.

Alex Engbers

CDA 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.