De raad van de gemeente Amersfoort  overwegende dat:  
1. Mantelzorgers het cement vormen voor onze samenleving;
2. De rol van mantelzorgers in een vergrijzend Amersfoort in de komende twintig jaar waarschijnlijk nog verder zal toenemen;
3. Mantelzorgers van heinde en verre komen om een ander om niet bij te staan in hun leven;
4. Er bij mantelzorgers zorgen bestaan, zo geeft ook het Amersfoort Panel aan, dat ze op kosten worden gejaagd door de komst van wijken met parkeervergunningen;  

verzoekt het college:  
A. Voor het zomerreces van 2024 een plan uit te werken hoe mantelzorgers ook in wijken met een parkeervergunning hun zegenrijke werk kunnen blijven doen zonder daarvoor extra kosten te maken;
B. Dit plan aan de Raad voor te leggen.  

Alex Engbers  Hans Bol  Dillian Hos  Christian van Barneveld   
       CDA           CU            GL                          PvdD

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.