De raad van de gemeente Amersfoort,  Overwegende dat:
a. De omgevingsvisie over het fysieke domein gaat;
b. Het een ambitiedocument en terzelfder tijd een richtinggevend kader is;
c. Het in de Regio Amersfoort een gevecht is om de ruimte;
d. Alle nieuwe fysieke ontwikkelingen leiden tot meer mensen en het geluid dat zij voortbrengen;
e. Geluidsoverlast een groeiende bron van zorg is voor veel  Amersfoorters. Denk hierbij aan verkeerslawaai, uitgaanslawaai, warmtepompen, bladblazers en zo verder;
f. Op de grond er een onvermijdelijke toename van geluid is door de toename van mensen en bedrijvigheid;
g. Ook zonder de mogelijke komst van een vierde aanvliegroute, wat een enorme verslechtering van het leefklimaat in onze regio zou betekenen, is de geluidsoverlast van vliegtuigen nu al vaak hemeltergend;  

verzoekt het college:
1. De toename van geluid en geluidsoverlast, zowel op de grond als in de lucht, in de verdere uitwerking van dit visiedocument een volwaardige plek te geven.    

Alex Engbers
      CDA 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.