MOTIE Nog samen 75 jaar bevrijding vieren Amersfoort, 16 juli 2019

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:

a. 2020 het jaar is dat we in hele Nederland 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid mogen vieren;

b. in Nederland én in de regio Amersfoort vele personen, organisaties en personen druk bezig zijn met de voorbereidingen van de 75 jaar herdenking;

c. elke jaar herdenken we schrijnende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en benadrukken we wederom dat de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet en nooit vergeten mogen worden;

d. een zeer heel klein deel van de personen die de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt 75 jaar na de bevrijding nog leeft en zijn verhaal nog live kan vertellen;

e. 2020 wordt waarschijnlijk het laatste jaar dat deze personen 75 jaar bevrijding kunnen vieren en hun verhalen over moed en de wil om te overleven met ons kunnen delen;

f. vrijwilligers en organisaties hun ideeën en plannen met de gemeente kunnen bespreken zodat we iedereen in zijn kracht kunnen zetten en een mooie en waardige viering van kunnen maken;

verzoekt het college:

een plan op te stellen voor een waardige viering van 75 jaar vrijheid en vrede met de vrijwilligers, de overlevenden, de stad Amersfoort en de regio te vieren en in september met een voorstel te komen voor de benodigde inspanningen en budget.

Micheline Paffen CDA 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.