De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. de gemeenteraad van Amersfoort in grote meerderheid op 7 maart een motie heeft aangenomen tegen de komst van een vierde vliegroute over Midden-Nederland, en daarmee over Amersfoort;
b. de provincie Utrecht en ruim tien Utrechtse gemeenten een motie van gelijke strekking hebben aangenomen;
c. een toelichting van het ministerie op 9 juni in het provinciehuis over de vierde aanvliegroute duidelijk heeft gemaakt dat de definitieve beslissing in 2025 te verwachten valt;
d. dat bij de komst van een vierde vliegroute het aantal vliegbewegingen boven de regio Amersfoort fors zal toenemen; en dat de geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen binnen de regio Amersfoort vrijwel gelijk ervaren wordt;
e. dat in de huidige plannen expliciet de mogelijkheid is opengehouden om ook vliegveld Lelystad vol in gebruik te nemen; en dat dit een extra geluidsbelasting voor Amersfoort en RegioAmersfoort kan betekenen.
f. de vierde vliegroute een forse groei van het aantal vluchten van en naar Schiphol mogelijk maakt over de RegioAmersfoort;
g. aangetoonde overlast voor onze inwoners een krachtig signaal kan zijn in de uiteindelijke besluitvorming;
h. de belangen van Amersfoort en de RegioAmersfoort beter verdedigd kunnen worden als er een goed inzicht is in de nu reeds ervaren overlast van vliegtuigen;

verzoekt het college:
1. om een digitaal klachtenloket te openen waarin aan inwoners uit Amersfoort en de RegioAmersfoort wordt gevraagd bij een klacht drie gegevens achter te laten:
a. het tijdstip;
b. de richting van het vliegtuig (oost, west, noord, zuid) en/of stijgend/dalend;
c. de vier cijfers van de eigen postcode;
2. om deze motie te delen met raden en colleges in de RegioAmersfoort; opdat hun bewoners ook
de weg naar het klachtenloket gaan vinden;
3. deze informatie m.b.t. overlast ieder kwartaal en in het belang van de inwoners van Amersfoort en de RegioAmersfoort te delen met alle relevante gremia in Den Haag.

Alex Engbers         Ida Bromberg              Christian van Barneveld            Noëlle Sanders       Rob Smulders
     CDA                   GroenLinks                   Partij voor de Dieren              Beter Amersfoort            PvdA

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.