MOTIE Samenwerkingstafel voor het bestaande stadhuis 

   

Amersfoort, 12 november 2019
Raadsvoorstel Toekomst Stadhuis (1183295) 

De raad van de gemeente Amersfoort  overwegende dat:
  ⦁ Het voorliggende raadsvoorstel uitgaat van de Trapeziumlocatie als de toekomstige locatie van het stadhuis van Amersfoort. 
⦁ Bij nieuwbouw worden de huidige locaties verlaten en de bestaande gebouwen afgestoten om her ontwikkeld te worden.   

verzoekt het college om:  
⦁ Een integrale gebiedsvisie voor de huidige locatie van het stadhuis te ontwikkelen in samenspraak met belanghebbende en bewoners van de gemeente Amersfoort, rekening houdend met onder andere de woningbouwopgave en de cultuurvisie 
⦁ Een start voor de start participatietraject hiervoor In gang te zetten.

Micheline Paffen  CDA   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.