MOTIE Stadhuis, scope en financiën stadhuis onder controle

Amersfoort, 23 december 2021 Raadsvoorstel: Vervolgproces Toekomst Stadhuis: afronding schetsontwerpfase en kredietaanvraag (1556531)

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. De gemeenteraad van Amersfoort op 12 november 2019 het besluit heeft genomen tot energieneutrale nieuwbouw van het Stadhuis op de Trapezium locatie in Amersfoort.
b. De investeringskosten van het nieuwe stadhuis anno 2021 meer dan 100 miljoen bedragen;
c. De realisatie van zulke integrale en omvangrijke projecten meestal gepaard gaat met omvangrijke budget overschrijdingen;
d. Deze overschrijdingen voornamelijk het resultaat zijn van scope uitbreidingen of scopewijzigingen die door de opdrachtgever geïnitieerd zijn;

verzoekt het college:
1. De scope van het stadhuis te bevriezen, nadat het ontwerp, inclusief de optimalisaties, door de gemeenteraad is vastgesteld.
Na de aanbesteding van de realisatie, geen scope uitbreidingen of aanvulling van deze scope toestaan zonder nadrukkelijke toestemming van de gemeenteraad.

Micheline Paffen-Zeenni (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.