Raadsvoorstel: Begrotingswijziging Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat (1671660)

De raad van de gemeente Amersfoort overwegende dat:
a. Het participatieproces een ronduit slordige start kende.
b. De bewoners vanaf de start hebben gezegd een lagere maximum snelheid – 50 of 60 ipv 80 - op
de Nijkerkerstraat als verbeterpunt voor de gehele buurt te zien.
c. Er overdag - en zeker in de spits - vanwege de drukte nauwelijks 50 of 60 km per uur gereden kan worden
d. Niet zelden juist ‘s avonds en ‘s nachts het gas wordt ingetrapt tot ver boven de 80 km per uur.
e. Het verschil in geluidsbelasting tussen 50 of 60 en 80 km per uur substantieel is.
f. We praten over een afstand van nauwelijks één kilometer.
g. Amersfoort gemachtigd is dit besluit te nemen.
h. Het college het voornemen heeft in de gehele stad op dit soort wegen mettertijd de snelheid terug te brengen.
i. Terugbrengen van de maximumsnelheid goedkoper is dan afhandeling van de extra verkeerstromen via de ventweg.
j. Bij een keus voor verlaging van de maximumsnelheid geen hoeven bomen te sneuvelen voor passeerhavens.

verzoekt het college:
1. Om de maximumsnelheid op de Nijkerkerstraat tussen de Westerdorpsstraat/Amersfoortsestraat
en de Hanzetunnel per 1 juli 2023 te verlagen van 80 naar 60 km per uur, en indien mogelijk
naar 50 km per uur.

Alex Engbers  Dirk-Joost van Hamersveld  Rob Smulders
       CDA                       D66                              PvdA

Foto credit AD.nl/Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.