‘Meer maatregelen park Schothorst nodig tegen gevoel van onveiligheid’

Er zijn meer maatregelen nodig om fietsers en voetgangers in Stadspark Schothorst, een vitale hoofdfietsroute naar het centrum, een veiliger gevoel te bieden. Daarvoor pleiten het CDA en ook andere partijen.

( Bron: AD.nl/Amersfoort Istvan Kövi 11-09-18)

Hoewel de misdaadcijfers laag zijn, voelen passanten zich niet veilig in het park. De vrees onder fietsers in het ’s avonds duistere park om slachtoffer te worden van beroving of mishandeling strookt volgens de politie geheel niet met de werkelijke misdaadcijfers, zo blijkt uit het Veiligheidsbeeld Park Schothorst over de afgelopen vijf jaar die politie en gemeente hebben opgesteld.

Reden voor de rapportage is de reeks ernstige mishandelingen en berovingen in het park over voorgaande jaren. Maar de kans dat passanten in het park nu slachtoffer worden van mishandeling, straatroof of aanranding is volgens de politie niet groter dan in andere delen van de stad.

Het aantal ernstige misdrijven in het park is volgens de politiecijfers juist gedaald. In 2014 was er nog een ernstige piek met twee straatroven, vijf gevallen van mishandeling en zware geweldpleging, twee zedenmisdrijven en zelfs een geval van doodslag. Maar sindsdien hebben zich jaarlijks slechts enkele berovingen of mishandelingen voorgedaan.

Wijkagent

Ook volgens de wijkagent verklaart het gedaalde aantal misdrijven niet waarom fietsers en wandelaars zich nog altijd onveilig voelen. ‘Het aantal geweldsdelicten is laag. Over 2018 zijn er geen meldingen van berovingen of aanrandingen in het park. Er is geen objectief veiligheidsprobleem’.

Desondanks kunnen mensen zich in het park onveilig voelen, erkent de wijkagent. ‘Beeldvorming uit het verleden’, onder andere door een reeks gewelddadige straatroven, kan voeding geven aan zo’n onveilig gevoel, denkt hij.

Zo’n ‘high impact crime’ was de meedogenloze mishandeling en beroving van een 50-jarige Amersfoortse in oktober 2011 aan de Schothorsterlaan.

Zij overleed in het voorjaar van 2015 aan de gevolgen van een ziekte die was verergerd door de mishandeling. In november dat jaar werden in één week bijvoorbeeld drie vrouwen in en rond het park bedreigd en aangerand.

De angst onder fietsers om gebruik te maken van de paden in het park wordt mede gevoed door de dichte begroeiing en gebrekkige sociale controle, denkt de gemeente.

De meeste berovingen en mishandelingen zijn gepleegd op het fietspad aan de Hoolesteeg en aan de Schothorsterlaan. Vooral het fietspad maakt deel uit van de hoofdnetwerk van de stad, en is een belangrijke route naar het centrum voor fietsers uit noordelijke wijken als Kattenbroek, Zielhorst, Vathorst en het dorp Hooglanderveen. ,,Maar veel fietsers zijn de route gaan mijden omdat ze er zich onveilig voelen’’, constateert Arie den Ouden van het CDA, dat de zaak op de politieke agenda zette. ,,We moeten de route weer beter toegankelijk maken.’’

Dijk

Om fietsers een veiliger gevoel te geven, is eerder al een dijk aan de Hoolesteeg afgegraven waardoor er open zicht is naar de parkeerplaats van voetbalclub VVZA. Het fietspad is beter verlicht, en bij de tennisvereniging is een haag weggehaald om het zicht te verbeteren. Bovendien is de sloot aan de Hoolesteeg doorgetrokken tot het eind van het fietspad, waardoor overvallers niet meer onverhoeds uit de struiken kunnen opduiken of daarin kunnen vluchten.

Het gaat ons niet alleen om camera’s, maar ook aanpak van drugshan­del bij sportclubs.

Arie den Ouden, CDA

Van cameratoezicht op de fietspaden werd eerder afgezien omdat die extreem hoog worden omdat er vijftien camera’s op de fietsroutes nodig zijn, waarvan de beelden ook moeten worden bekeken. Camera’s geven weliswaar een groter veiligheidsgevoel, maar ze voorkomen waarschijnlijk geen misdrijven omdat het park te groot is, oordeelde het team cameratoezicht van de regiopolitie.

Het CDA denkt dat camerabewaking wel degelijk zonder al te hoge kosten is te realiseren. ,,Maar het gaat ons niet alleen om camera’s. Het moet in samenhang met andere maatregelen, zoals snoeien van groen zodat het zicht beter wordt. Het gaat onder andere over aanpak van de drugshandel op de parkeerplaats bij de sportclubs, dus bijvoorbeeld meer surveillance en toezicht.’’

Bij behandeling in de Ronde, vorige week in de raad, zijn al suggesties gedaan. Gemeente en politie gaan gesprekken voeren met omwonenden en passanten, om binnen afzienbare tijd een rapportage met nieuwe voorstellen aan de raad te kunnen presenteren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.