Op 12 oktober heeft TenneT bekendgemaakt dat de komende jaren in de provincie Utrecht geen ruimte is voor grootschalige opwekking van zonne- of windenergie. Volgens de netbeheerder laten de noodzakelijke aanpassingen nog jaren op zich wachten.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Heeft deze mededeling van TenneT invloed op de begroting van Amersfoort in de komende jaren. En zo ja, in welke mate.
2. Hoe moet de omschrijving van TenneT - ‘de komende jaren’ - worden begrepen? Denken ze eerder aan vier of eerder aan zeven jaar?
3. In hoeverre beïnvloedt deze mededeling van TenneT de RES-plannen van de Regio Amersfoort. Graag uitgesplitst naar tijdspad en omvang van de plannen.
4. U16 en de provincie Utrecht zitten met de Regio Amersfoort in hetzelfde schuitje. In hoeverre ziet het college mogelijkheden om van deze gedeelde smart halve smart te maken?
5. Waarom openbaren deze problemen zich nu in Utrecht? Is het energieaanbod hier hoger dan elders en/of is de verwerkingscapaciteit hier lager. En is er een verband met de centrale ligging in het land? En zo ja, welk effect heeft dat op de capaciteitsgrootte in Utrecht?
6. In hoeverre dragen particulieren die zonnepanelen plaatsen bij aan de problemen van TenneT? Hoe verhoudt grootschalige opwekking van stroom zich tot de som van alle particuliere opwekking?
7. Kunnen bedrijven en particulieren hun teveel aan energie nog wel ongehinderd kwijt aan TenneT?
8. In hoeverre beïnvloedt het capaciteitsprobleem bij TenneT het werk en de uitbreidingsplannen van ondernemers buiten de energiesector in de Regio Amersfoort?
9. In hoeverre kunnen buurtbatterijen bijdragen aan het capaciteitsprobleem. (Tweede Kamer Motie Grinwis/Bontenbal - CU/CDA; juli 2021)?

Namens het CDA Alex Engbers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.