In diverse (social) media lazen we dat er ondanks de regels in Amersfoort over het wel/niet open mogen zijn van winkels op zon- en feestdagen toch enkele winkels op 1e Kerstdag hun deuren hebben geopend. Nadat eerder al op 1e paasdag winkeliers en supermarkten open waren geven enkele winkeliers aan dat ze niet van de regels in Amersfoort op de hoogte waren.

Op 9 mei is amendement  2023-021A  “Winkeltijden van deze tijd (met verwerkt subamendement 2023-021-sub1)” aangenomen door de gemeenteraad van Amersfoort. Hierin staat dat op eerste paasdag en eerste kerstdag winkels gesloten moeten zijn.

Vragen:
1) Wat hebben de handhavers gedaan toen zij constateerden dat enkele winkels toch open waren op 1e Kerstdag?
2) Heeft het college een indicatie hoeveel winkeliers / supermarkten geopend waren tijdens 1e kerstdag?
3) Heeft de gemeente bepaalde winkeliers ontheffing verleend, en zo ja, op welke gronden?
4) Heeft het college na het aannemen van amendement  2023-021A  “Winkeltijden van deze tijd (met verwerkt subamendement 2023-021-sub1)” actief de nieuwe regels over openingstijden met de Amersfoortse ondernemers gecommuniceerd?
5) Zo niet, is het college bereid om dit alsnog te doen?

Arie den Ouden
CDA Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.