De CDA-fractie Amersfoort is gestart met een maandelijks spreekuur. ‘Vier oren en een kop koffie’ heet het initiatief. In de Observant zijn Amersfoorters welkom die iets te vragen of te bespreken hebben. Of het nu gaat over parkeerproblematiek, het stadhuis of een nieuwbouwwijk.

Raadsleden hebben ook in Amersfoort drie hoofdtaken. Ze stellen de beleidskaders, ze controleren het college van B en W en ze vertegenwoordigen alle burgers van de stad. Dat laatste aspect vormt de directe aanleiding voor de bijeenkomsten in de Observant. ,,Als CDA zijn we bij vrijwel alle bijeenkomsten in de stad”, zo stelt fractievoorzitter Paffen. ,,Dat is mooi, maar niet afdoende om alles te horen wat er in de stad leeft. We willen in gesprek met een ieder die daar prijs op stelt. Niet omdat we alle antwoorden hebben, maar wel omdat we willen luisteren naar wat bij onze inwoners speelt in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen.”

Eerste bijeenkomst: woensdag 15 januari, van 1500-1700 uur, in de Observant ( naast het stadhuis)
Daarna iedere derde woensdag van de maand.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.