Angeliek Noortman de volgende schriftelijke vragen aan het college over de hondenspeelplek in Hoogland

Datum: 5 september 2019
Aan de voorzitter van de raad
Steller: Angeliek Noortman-Nieuwendijk (CDA)
Onderwerp: Hondenspeelplek Hoogland

Aanleiding:
Op 25 juli 2019 werd op initiatief van een bewoner aan de Bieshaarlaan in Hoogland door Wethouder Kraanen een hondenspeelplek geopend. De toeloop op dit speelplek bleek boven verwachting hoog, en resulteerde in “overlast”. Daarbij bleek eveneens de hoogte van het hekwerk een discussiepunt.Op 5 augustus 2019 heeft het College een persbericht “Voorlopige sluiting eerste Amersfoortse hondenspeelplek” verstuurd en is deze hondenspeelplek (tijdelijk) gesloten inclusief het verwijderen van de hekken en de speeltoestellen.

Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:


Vraag 1:
Klopt het dat de functie speelvoorziening in strijd is met het bestemmingsplan op deze locatie op de Bieshaarlaan? Is het juist dat er een vergunning aangevraagd had moeten worden voor de aanleg van een hondenspeelplek?

Vraag 2:
Is er met de buurtbewoners gecommuniceerd over de komst en de aanleg van een honden speelplek?Zo ja, hoe?Zo nee, wat is hier de reden van?

Vraag 3:
Is er een mogelijkheid geweest voor de bewoners om bezwaar te kunnen maken tegen de aanleg van de hondenspeelplek?

Vraag 4:
De Gemeente heeft op 5 augustus op de plek van het hondenspeelplek een bord geplaatst dat de speelplek voorlopig dicht is, maar dat er binnenkort een passend hekwerk geplaatst zal worden en maatregelen genomen worden om het overlast terug te dringen. Welke stappen dient het College daarvoor nog te zetten? Welke maatregelen gaat het College treffen om overlast tegen te gaan?Wat verstaat het College onder “tijdelijk”?

Vraag 5:
Kan het College aangeven wat de aanleg van deze hondenspeelplek totaal gekost heeft?

Vraag 6:
Het College heeft aangegeven op meerdere locaties, zoals bijvoorbeeld bij de Zevenhuizerpoort in Nieuwland een speelveld te willen aanleggen.Gaat het College ervoor zorgen dat, indien noodzakelijk, de juiste vergunningen (tijdig)aangevraagd worden? Hoe wordt de bewoners inspraak georganiseerd?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.