In Nederland kennen we een overspannen woningmarkt. De vraag is al geruime tijd beduidend groter dan het aanbod. Amersfoort vormt hierop geen uitzondering. Met name in het segment van de sociale huur concurreren ook in Amersfoort onder andere met elkaar: statushouders, gescheiden ouders, psychiatrische patiënten, daklozen, nog gedwongen thuiswonende twintigers en dertigers etc.

Wat betreft de sociale woninghuur zou CDA Amersfoort graag een overzicht krijgen van 2023, en indien mogelijk een vooruitblik op 2024

Over 2023:
A. Hoeveel sociale woningen zijn er in 2023 in Amersfoort toegewezen?
B. Hoeveel hiervan zijn er toegekend aan statushouders?
C. Hoeveel hiervan zijn er toegekend aan urgenten? Graag onderscheid tussen de diverse categorieën van urgentie? 
D. Hoe worden urgenties ten opzicht van elkaar gewogen?
E. Hoeveel woningen zijn toegekend aan niet-urgente Amersfoorters?
F. Hoelang is de wachtlijst ultimo 2023 voor niet-urgente Amersfoorters?
G. Hoeveel sociale woningen zijn er 2023 bijgebouwd en hoeveel zijn er verkocht door de corporaties?

Over 2024:
Zal de trend in 2024 afwijken van de cijfers in 2023?

Directe aanleiding voor de SV: reportage over Utrecht in de Volkskrant (2 januari) waaruit blijkt dat de sociale cohesie in bepaalde Utrechtse wijken agv allerlei maatschappelijke ontwikkelingen onder druk staat. 

Alex Engbers CDA Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.