We koesteren het rijke culturele leven en de festivals in Amersfoorts, tegelijk maken we ons zorgen over de verontrustende signalen van het drugsgebruik op festivals en in dit geval festival Into The Woods.

We zijn blij met de inzet van de organisatie waardoor de drugs in beslag kon worden genomen. Wel hebben wij een aantal aanvullende vragen op basis van de nieuwe Evenementennota en het Intergraal Veiligheidsplan in relatie tot het drugsgebruik op festivals in Amersfoort.

(Bericht uit het AD.nl/amersfoort, de foto politie Amersfoort)

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Heeft het college kennisgenomen van het artikel in het AD: ‘Beveiligers Into The Woods onderscheppen flink wat drugs: ‘Als festival onderdeel van de maatschappij’?: https://www.ad.nl/amersfoort/beveiligers-into-the-woods-onderscheppen-flink-wat-drugs-als-festival-onderdeel-van-de-maatschappij~afbc0b1a/
  2. Onze fracties zijn blij met de inzet van de organisatoren om zoveel mogelijk drugs van het festivalterrein te weren. Echter is het college het met de fracties van ChristenUnie, VVD en CDA eens dat de aangetroffen hoeveelheid drugs reden geeft tot zorg? Zo nee, waarom niet?
  3. Het Into The Woods festival hanteert een zero-tolerancebeleid hanteert waarbij bezoekers met een kleine hoeveelheid drugs de toegang wordt ontzegd en bij een grotere hoeveelheid de politie wordt ingeschakeld. Omdat er geen aanhoudingen verricht zijn door politie, is het juist aan te nemen dat het dan alleen om kleine hoeveelheden drugs gaat?
  4. Is bij het college bekend welke hoeveelheid drugs er door de organisatie in beslag is genomen? Zo ja, hoe verhoudt de in beslag genomen hoeveelheid zich tot voorgaande jaren? Zo nee, waarom niet?
  5. Is bij het college bekend hoeveel personen er door de organisatie zijn overgedragen aan de politie? Zo ja, welke sancties zijn opgelegd aan de overgedragen personen? Zo nee, waarom niet?
  6. Op 12 september 2023 is de ‘Nota evenementenbeleid 2023’ met algemene stem aangenomen. Daarin staat dat ‘Evenementenorganisaties worden gevraagd om meer zelf te regelen en alert te zijn op trends bij bezoekers. Zoals het gebruik van lachgas, vapers of verdovende middelen’. Heeft het college in de aanloop naar Into The Woods met de organisatie gesproken over deze (extra) verantwoordelijkheid? Zo nee, binnen welke termijn wordt met de organisatoren van festivals in Amersfoort over deze verantwoordelijkheid gesproken?
  7. Op 4 juli 2023 is het ‘Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 (IVP)’ door de gemeenteraad vastgesteld, waarin één van de actiepunten ‘Veilig Samenleven’ nadrukkelijk aandacht heeft voor drugs(criminaliteit). Hoe verhoudt zich de beperkte inzet van politie bij Into The Woods zich tot de speerpunten van het college ten aanzien van veilig samenleven in Amersfoort?
  8. Is het college bereid om naar de toekomst toe met festivalorganisatoren en politie afspraken te maken over hun verantwoordelijkheid om het drugsgebruik op festivals in Amersfoort maximaal te beperken? Zo nee, waarom niet?

    Namens: Reinier Polinder (CU), Hans Lemain (VVD) en Arie den Ouden (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.