Op 20 april 2021 heeft het college op de schriftelijke vragen 2021-051 hoogspanningslijnen gesteld door het CDA, antwoord gegeven. Het college gaf aan bereid te zijn om in overleg te treden met TenneT en de provincie Utrecht om de voorwaarden en mogelijkheden voor een haalbaarheidsonderzoek te bespreken. 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:  
1. Is het college in overleg gegaan met TenneT en met de provincie Utrecht over de voorwaarden en mogelijkheden voor een haalbaarheidsonderzoek (zowel financieel als technisch) naar de ruimtelijke en technische mogelijkheden voor verkabeling of verplaatsing?    
2. Zo nee, wat was hiervoor de reden?
3. Zo ja, wat was het resultaat van dit overleg met TenneT en de provincie Utrecht?
4. Heeft er inmiddels een haalbaarheidsonderzoek plaats gevonden?
5. Zo ja, wanneer kan de raad de uitslag van dit onderzoek tegemoet zien? Indien nee, wat is de reden en is het haalbaarheidsonderzoek wel ingepland? 

Angeliek Noortman-Nieuwendijk (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.