Op 26 september 2017 heeft de toenmalige raad van Amersfoort ingestemd met ‘Haalbaarheidsonderzoek energielandschappen - onderdeel windmolens.’
Over de hoogte van een eventuele windmolen wordt in dit raadsvoorstel uit september 2017 geen bindende uitspraak gedaan. Wel wordt twee keer eenzelfde omschrijving gebruikt: ‘een windmolen van 3MW met een ashoogte van 100 meter(...)’ en ‘windmolens van 3MW (...) met een ashoogte van 100 meter’.
Tijdens de behandeling van de motie in 2017 heeft de raad ook stilgestaan bij de flora en fauna in de Eempolder en de gevolgen van het plaatsen van windmolens. Nu valt op de site van Soesterwijkwiek, de organisatie die de komst van windmolens probeert te realiseren, te lezen dat omwille van verschillende milieutechnische en financiële redenen de voorkeur valt op twee windmolens met een vermogen van 3,5MW, een ashoogte van 140 meter en een tiphoogte van 210 meter.
Daarnaast heeft wethouder Nermina Kundić van Soest recent bekendgemaakt dat Soest overweegt om in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) in de nabijheid van de Isselt ook twee windmolens te plaatsen. Daardoor zou een cluster van vier windmolens ontstaan.

Steller: Alex Engbers (CDA)
Onderwerp: Windmolens Isselt
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. In hoeverre wijken de op hun site gepresenteerde plannen van Soesterwijkwiek af van het raadsbesluit in 2017?
2. In hoeverre verschilt de belasting voor werkenden op de Isselt en voor omwonenden in onder meer Soesterkwartier, Hoogland-West en Hoogland bij een ashoogte van 100 meter dan wel 140 meter?
3. In hoeverre heeft de eventuele komst van windmolens op de Isselt effect op het voornemen van Soest om daar ook windmolens te plannen. Gaat de eventuele komst van de twee Amersfoortse windmolens de komst van de twee Soester windmolens versnellen of vertragen?
4. Wat is het effect van het plaatsen van de windmolens op de flora en fauna en met name wat is het effect op de vogel- en vleermuizenpopulaties nu de windmolens fors hoger worden dan eerst verondersteld. 

Foto credit De Stad Amersfoort

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.