Bijna drie jaar geleden heeft de Raad besloten tot een autoluwe binnenstad.
Vanaf de start kan dit besluit rekenen op bijval van vrijwel alle Amersfoorters. Al zijn er nog steeds verbeterpunten.
Dat geldt bijvoorbeeld voor Achter de Kamp dat volgens omwonenden sindsdien veel meer verkeer
heeft te verwerken.

Er zijn twee herleidbare oorzaken.
Ten eerste zorgt de Avondwinkel aan de Kamp voor meer scooterlawaai in de avonduren. De
scooters moeten namelijk vanwege de verplichte rijrichtingen de binnenstad weer verlaten via de
Kreupelstraat en Achter de Kamp.

Ten tweede zorgt de parkeergarage Beestenmarkt voor veel frustratie bij toeristen en
omwonenden. Wie van de Hogeweg komt wordt namelijk door zijn navigatie via de Flierbeeksingel,
Kamp en Kreupelstraat het bos ingestuurd. Want zo kún je niet bij de ingang van de parkeergarage
komen. Op de kruising van de Achter de Kamp en Binnen de Veste is namelijk enkel een
persoonsuitgang van de Parkeergarage. (Let wel: daar ís de beestenmarkt en daar ís de
parkeergarage - alleen niet de ingang voor auto’s.)

Dit gebeurt volgens omwonenden tientallen keren per week. Heb op 5 september met eigen ogen
gezien hoe een Amersfoortse vrouw uit compassie instapt bij een radeloos ouder echtpaar, dat niet
uit het rondje Achter de Kamp, Kamp, Kreupelstraat wist te ontkomen, om met hen mee te rijden
naar de Sint Andriesstraat. Zoals bekend is de geëigende en kortere weg naar de ingang van de
Beestenmarktgarage vanaf de Hogeweg: via de Stadsring en de Sint Andriesstraat.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Ziet het college mogelijkheden om de gestegen geluidsoverlast in Achter de Kamp teverminderen?
2.
A. Onderkent het college dat vanaf de Hogeweg parkeergarage Beestenmarkt met navigatie noch
met bewegwijzering is te vinden?
B. Onderkent het college dat we als stad toeristen zo onnodig in verwarring brengen en bewoners
van Achter de Kamp met onnodige overlast opzadelen?
C. Ziet het college heil in een grafisch bord op de Hogeweg voor zoekenden naar parkeergarage
Beestenmarkt? Opdat de toeristen en andere bezoekers van Amersfoort in één blik zien dat ze
rechtdoor moeten, naar de Stadsring, om daarna de eerste weg rechts te nemen, richting
parkeergarage Beestenmarkt?

Alex Engbers (CDA Amersfoort)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.