Onderwerp: Gevolgen aanpassing wijk- en buurtgrenzen
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Op 17 maart heeft de raad van het college de Raadsinformatiebrief 2021-032 Aanpassing van wijk-
en buurtgrenzen, -namen en -nummering’ gekregen.

In deze brief schrijft het college dat met de aanpassing van de wijk- en buurtindeling wordt beoogd
dat partijen weer met dezelfde indeling en namen gaan werken. Dit bevordert een goede onderlinge
communicatie en maakt het gemakkelijker om informatie uit te wisselen zonder dat steeds een
vertaalslag moet worden gemaakt van de informatie, aldus het college.

Naar aanleiding van dit voornemen heeft het CDA twee vragen:
1. Zijn er als gevolg van deze wijzigingen onvoorziene effecten op het gebied van Ruimtelijke
Ordening te verwachten, doordat kaders per wijk kunnen verschillen?
2. In het bijzonder, wat zijn op het gebied van Ruimtelijke Ordening de eventuele effecten nu
Park Schothorst als wijk ophoudt te bestaan. Scherp gesteld: wat betekent dit voor mogelijke
woningbouw in het park?

Alex Engbers (CDA)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.